Ljubljana namenila finančno pomoč Glini in Petrinji

Mestna občina Ljubljana je iz proračunske rezerve s sklepom župana Zorana Jankovića zagotovila finančno pomoč za mesti Glina in Petrinja.

Mestu Glina je MOL namenila 10.000 EUR, mestu Petrinja pa 20.000 EUR. Zneska sta bila nakazana neposredno na račun obeh mest. S tem je bila izkazana solidarnost in podpora prebivalcem območja, ki ga je prizadel potres, z željo, da bi tako lažje odpravili posledice te naravne katastrofe.