Župani mestnih občin z ministrom Černačem o prihodnosti CTN

15. 1. 2021 je na pobudo ZMOS potekal videokonferenčni sestanek županov mestnih občin in ministra brez resorja, pristojnega za razvoj in EU kohezijsko politiko, Zvonka Černača. Osrednja tema je bila izvajanje mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) v obdobju 2021-2027.

Z mehanizmom CTN mestne občine od leta 2017 uspešno uresničujejo trajnostne urbane strategije. Trenutno je v mehanizmu potrjenih 54 projektov, ki bodo prispevali k boljši kakovosti življenja in trajnostnemu urbanemu razvoju. Dodeljenih je tako že preko 70 % sredstev, še približno 29 % sredstev je trenutno v postopku potrjevanja.

Župani in minister Černač so izmenjali informacije in stališča glede izvajanja mehanizma v obdobju 2014-2020 in v obdobju 2021-2027. Strinjali so se, da je izvajanje CTN uspešno in primer dobre prakse. Minister je zato napovedal nadaljevanje izvajanja mehanizma CTN za mestne občine, hkrati pa je v obdobju 2021-2027 načrtovana vzpostavitev dodatnega mehanizma CTN za ostala mesta. Pri tem je ZMOS ministru posredoval predloge za operativne izboljšave, ki bi skrajšale postopke in omogočile hitrejše črpanje evropskih sredstev.

Državna sekretarka na SVRK mag. Monika Kirbiš Rojs je županom predstavila časovnico in aktivnosti programiranja sredstev. Razprava o prihodnosti evropske kohezijske politike je potekala še o razmerju sredstev med vzhodom in zahodom, poenostavitvah postopkov, načrtu za okrevanje in odpornost, časovnici aktivnosti na evropskem in državnem nivoju ter o vključenosti mestnih občin v programiranje. Predsednik ZMOS mag. Gregor Macedoni je ob zaključku izrazil pripravljenost za sodelovanje in partnerski odnos.