Mestne občine oddale skupno prijavo na razpis Izziv 100 inteligentnih mest

Konzorcij vseh enajstih mestnih občin, v katerem je vlogo vodilnega partnerja prevzela Mestna občina Ljubljana, je oddal prijavo na razpis Evropske komisije Izziv 100 inteligentnih mest.

Cilj razpisa je vzpostaviti mrežo 100 inovativnih in pametnih mest, ki sodelujejo pri raziskovanju novih tehnologij in imajo cilj izboljšati kakovost življenja in dela v mestu ter zagotoviti trajnostno rast mesta. Z inovativnimi rešitvami bodo mesta postala bolj zelena, bolj socialna in pametnejša pri naslavljanju in reševanju urbanih težav. V primeru uspešne vloge bodo mestne občine prejele strokovno podporo za razvoj in izvajanje strategij, s katerimi bodo zasledovale prej omenjene cilje.

Vodilna tema prijave konzorcija mestnih občin je eUprava in digitaliziranje javnih storitev z oblikovanjem in vzpostavitvijo interoperabilnosti digitalnih platform kot osnove za digitalni prehod. Na vodilno temo se navezuje področje pametne in trajnostne mobilnosti, kjer lahko digitalna podpora pomeni hitre in zelo učinkovite rešitve, ki bistveno pripomorejo h kakovosti življenja v mestih in izboljšajo pretočnost prometa ob istih razpoložljivih virih.

Mestne občine so glavna regionalna, izobraževalna in gospodarska središča, z visoko stopnjo dnevne migracije. V zadnjih letih so bile izdelane celostne prometne strategije, preko mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in posameznih razpisov se sofinancira izvajanje infrastrukturnih projektov. Kljub velikemu napredku na tem področju mestne občine menijo, da je nujna nadgradnja z digitalnimi rešitvami.

Tretja tema prijave se navezuje na inovativno izobraževanje in usposabljanje, ki je nujna podpora hitremu tehnološkemu razvoju, ki zahteva nova znanja, spretnosti in načine dela za vse uporabnike, tako za zaposlene v javni upravi kot za občane.

Ključni rezultat projekta bo Strategija digitalnega prehoda v inteligentnih mestnih občinah Slovenije (SiMOS), ki bo vsebovala:

  1. zasnovo za digitalno platformo s pripadajočim akcijskim načrtom za vzpostavitev in uporabo, vključno s kadrovskim, finančnim in izobraževalnim delom za vse uporabnike,
  2. vsebinske rešitve za trajnostno mobilnosti po vzoru dobrih praks drugih mest, ki jih podpre digitalna platforma; zasnovo za vzpostavitev in upravljanje/spremljanje rešitev trajnostne mobilnosti s pripadajočim akcijskim načrtom za modul digitalne platforme za trajnostno mobilnost,
  3. akcijski načrt za inovativno izobraževanje in usposabljanje za nova znanja in spretnosti vseh uporabnikov, javnih uslužbencev in občanov v digitalnem prehodu.

Prijavo konzorcija vseh mestnih občin je podprlo kar 40 institucij in podjetij, med njimi tudi ZMOS, ki bo tudi v prihodnje nudil podporo pri izmenjavi informacij, koordinaciji aktivnosti in izvajanja politik mestnih občin. Rezultati razpisa naj bi bili znani do konca junija 2020.