MO Velenje uspešno zaključuje projekt HICAPS

Mestna občina Velenje sodeluje v konzorciju projekta Interreg CE HIstorical CAstle ParkS (HICAPS), vrednem 1,8 milijona evrov, ki se bo zaključil 31. 5. 2020.

Projekt HICAPS, ki se je začel poleti 2017, združuje 10 partnerjev iz srednjeevropskih držav Hrvaške, Italije, Poljske in Slovenije pod okriljem programa financiranja EU: Interreg CE. Projekt je razvil osem različnih konceptov, kako oživiti osem različnih grajskih parkov. Glavni cilj projekta je izboljšanje upravljanja z okoljem v urbanih območjih in uspešno uporabo kulturne dediščine kot vira za lokalni in regionalni razvoj. V času trajanja projekta so bile zbrane najboljše prakse, izdelana so orodja in strategije, da bi vsem zainteresiranim ponudili izvedljive smernice pri ohranjanju in razvoju naše kulturne dediščine.

Med pilotnimi območji projekta sta bila tudi dva iz Slovenije, in sicer zgodovinski park Turnišče in zgodovinski park Velenje. V sklopu projekta HICAPS je bila v Velenju izvedena rekonstrukcija parka. Obnovile so se poti, izgradila fontana, zasadile gredice in namestila nova urbana oprema (ograja, luči, klopi in koši za smeti). Dodali sta se dve tipni informativni tabli. Rekonstruirali so se obstoječi oporni zidovi in se dogradili novi segmenti opornih zidov, da se je dosegla sklenjena linija opornih zidov. Vrhnji deli opornih zidov so se odstranili, namestila se je nova ograja. Osnova za projektirano rekonstrukcijo je fotografija – razglednica parka velenjskega gradu, izdana okoli leta 1900. V prihodnjih letih je predvidena tudi obnova spodnjega dela parka, obnova dovoza do gradu in grajskega hriba. Podrobnejše informacije o projektu so dostopne na spletni strani oziroma publikaciji Zgodovinski grajski parki.

Zaključna (video)konferenca projekta bo potekala 28. 5. 2020 na spletu preko orodja Zoom, ob 14. uri (povezava do konference, Meeting ID: 676 168 5878). Na konferenci bodo predstavili glavne rezultate projekta, vključno z osmimi revitaliziranimi in obnovljenimi zgodovinskimi parki v Srednji Evropi ter najpomembnejše publikacije in strategije, ki so bile pripravljene. Vsi udeleženci bodo na koncu dogodka vabljeni k sodelovanju v razpravi.

Rezultat projekta je najbolje viden na spodnjih fotografijah stanja pred in po prenovi grajskega parka v Velenju.

Pred prenovo:

Po prenovi: