Najava razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost za vodovode in kanalizacije

Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) je danes, 3. 11. 2021, objavilo napoved razpisov iz Načrta za okrevanje in odpornost za investicije v izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov komunalnih odpadnih vod za aglomeracije manjše od 2000 PE in izgradnjo novih energetsko in hidravlično učinkovitih sistemov za oskrbo s pitno vodo za manj kot 10.000 prebivalcev.

Razpisa bosta objavljena v mesecu decembru 2021, do 3. 12. 2021 pa lahko občine na MOP posredujejo obrazca z najavo projektov (dostopna tukaj). Celotno besedilo najave je dostopno tukaj.

Investicije v izgradnjo energetsko učinkovitih sistemov komunalnih odpadnih vod za aglomeracije manjše od 2000 PE bodo predvidoma prednostno namenjene projektom v sisteme odpadne vode na območjih Natura 2000 in vodovarstvenih območjih. Investicije v izgradnjo novih energetsko in hidravlično učinkovitih sistemov za oskrbo s pitno vodo za manj kot 10.000 prebivalcev pa bodo usmerjene v doseganje enega ključnih kazalnikov in sicer infrastrukturni indeks uhajanja (ILI) ≤ 1,5.

Upravičenost stroškov velja od 20. 2. 2020, investicije morajo biti zaključene do 30. 6. 2026.

Vrednost obeh razpisov bo 107,7 mio EUR, pri čemer DDV ne bo upravičen strošek. Sredstva sofinanciranja bodo omejena na razpon med 250.000 in 1.000.000 EUR oziroma ne več kot 50 % vrednosti investicije.

Upravičenci bodo občine, pri čemer lahko posamezna občina prejme podporo samo za en projekt odvajanja in čiščenja in le en projekt oskrbe s pitno vodo. Kandidira se lahko samo za investicijo, ki jo s pomočjo sredstev iz najavljenega razpisa lahko občina izvede v celoti. Vlogi bo potrebno priložiti pravnomočno gradbeno dovoljenje za prijavljeno investicijo v celoti.

 

 

Naslovna fotografija: Centralna čistilna naprava Koper, Marjetica Koper/Vojko Rotar