Nov odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih ter prepovedi gibanja izven občin

V Uradnem listu je objavljen nov Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih krajih, površinah in mestih v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin.

Še naprej je začasno prepovedano gibanje in zbiranje ljudi na javnih krajih in površinah v Republiki Sloveniji, dostop na javne kraje in površine v Republiki Sloveniji ter gibanje izven občine stalnega ali začasnega prebivališča. Razširjen pa je obseg izjem, saj novi odlok dopušča nekatere športne aktivnosti posameznikov v svoji občini in tudi vzdrževalna ter sezonska dela na zasebnih zemljiščih izven občine prebivanja.

Dostop do javnih parkov in drugih sprehajalnih površin je dovoljen le v občini prebivališča, lahko pa posameznik, ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb, na prostem v občini prebivališča izvaja športno-rekreacijsko dejavnost individualnega značaja (npr. tek, kolesarjenje, golf, joga) ali izvaja takšno športno-rekreacijsko dejavnost, pri kateri ob običajnem izvajanju ni mogoč stik z drugimi posamezniki (npr. tenis, badminton, balinanje).

Posameznikom oziroma članom istega gospodinjstva je po novem omogočen dostop do zasebnih zemljišč (po najbližji javni cesti) izven občine prebivanja zaradi izvajanja vzdrževalnih del ali sezonskih opravil. Pri tem takim osebam ni dovoljeno dostopanje do odprtih storitvenih dejavnosti (bencinske črpalke, trgovine z živili, banke, pošte itd.), razen če te storitve niso zagotovljene v občini bivališča. Za dostop do zasebnih zemljišč izven občine prebivanja morajo posamezniki izpolniti izjavo, ki je objavljena tukaj, pri sebi pa mora imeti tudi izpisek iz zemljiške knjige (oziroma drugo listino, ki dokazuje pravico do uporabe zemljišča).

Odlok začne veljati v soboto, 18. aprila 2020. Več informacij lahko najdete tudi tukaj.