Nov pregledovalnik pravnih režimov varstva kulturne dediščine

Ministrstvo za kulturo obvešča, da je občinam in drugim uporabnikom na voljo posodobljen spletni pregledovalnik pravnih režimov varstva kulturne dediščine.

Kot sporočajo, je Ministrstvo za kulturo že leta 2009 vzpostavilo javno dostopen spletni pregledovalnik pravnih režimov varstva kulturne dediščine (http://evrd.situla.org). V sistemu pravnih režimov varstva kulturne dediščine eVRD so zbrani podatki o pravnih režimih, ki jih je treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine. Pripravljavci prostorskih aktov in drugi uporabniki lahko na enem mestu dobijo pregled vseh pravnih režimov, ki v Republiki Sloveniji veljajo za območja kulturne dediščine in izhajajo iz različnih pravnih podlag.

Spletni pregledovalnik so posodobili v okviru državnega portala prostorskih podatkov in aplikacij in je občinam in drugim uporabnikom odslej na voljo na tej spletni povezavi.

Funkcionalnosti novega pregledovalnika vključujejo vse funkcionalnosti starega. Navodila za uporabo pregledovalnika so dostopna na povezavi »Pomoč«, za morebitna dodatna pojasnila pa se lahko obrnete na Informacijsko-dokumentacijski center za dediščino (e-pošta: rkd@gov.si).