5. Urbani forum – potenciali in razvojne prioritete mest

24. aprila 2019 je v Ljubljani potekal Urbani forum.

Minister Simon Zajc je nagovoril udeležence že 5. Urbanega foruma z naslovom »Potenciali in razvojne prioritete mest: Celostno upravljanje in trajnostne rešitve«, ki ga organizira Ministrstvo za okolje in prostor v sodelovanju z Združenjem mestnih občin Slovenije (ZMOS) in v organizaciji GFS Inštituta. Letošnji Urbani forum je bil posvečen priložnostim, ki jih nudi celostno upravljanje za uvajanje trajnostnih in krožnih modelov delovanja mesta, zapiranja snovnih tokov v mestih, uporabo novih tehnologij ter razpravi o potrebnih pogojih in možnih rešitvah za izboljšanje mestnega okolja in prostora. Mesta so namreč tista, ki na terenu izvajajo politike preko konkretnih projektov in se hkrati soočajo tudi z izzivi staranja prebivalstva, onesnaževanja, upravljanja vodnih virov, upravljanja z odpadki, posledicami podnebnih sprememb, digitalizacije in drugih trendov. Okroglo mizo z župani mestnih občin je z nagovorom pozdravil državni sekretar Aleš Prijon.

Minister je v nagovoru povedal, da se danes vse bolj krepijo pozivi za hitrejše ukrepanje na področju podnebnih sprememb, ogljičnega odtisa in rabe energije. Na globalni ravni bo do leta 2050 prebivalstvo narastlo na 9 milijard, od tega bo 60 % ljudi živelo v mestih, na ravni EU pa celo do 80 %. Po podatkih je že danes 70 – 80 % izpustov CO2 proizvedenih v mestih, mesta torej predstavljajo dve tretjini potreb po energiji, zato niso le del problema, ampak predvsem rešitve. Mesta so pri prilagajanju podnebnim spremembam, kjer bo ključno vlogo igral tudi prehod v krožno gospodarstvo, vitalnega pomena. Gre namreč v veliki meri za izvajanje različnih  politik, ki se najbolj intenzivno srečujejo ravno v mestih. Mesta so eden ključnih »ekosistemov« za prehod v trajnostne oblike bivanja.

V imenu ZMOS je prisotne nagovoril dr. Aleksander Jevšek, župan Mestne občine Murska Sobota. Kot pomembno za urbani razvoj v bodoče je izpostavil izkušnje mestnih občin z izvajanjem mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), kjer se izvajajo ali so že zaključeni številni dobri projekti. Mestne občine hkrati že pripravljajo projekte za prihodnost, pri čemer je pomembno, da bodo potrebe mestnih občin ustrezno upoštevane pri programiranju operativnega programa. Poudaril je regionalno vlogo mestnih občin in potrebo po decentralizaciji države, ki je potrebna za skladni razvoj in bi, med drugim, pozitivno vplivala tudi na prometne tokove.

Po prispevkih predavateljev je bila v ospredju okrogla miza županov in podžupanov mestnih občin, ki so podrobneje predstavili pretekle dosežke urbanega razvoja in načrte za prihodnost. Poudarjeni so bili ukrepi trajnostne mobilnosti, kjer številne mestne občine načrtujejo zaprtje mestnih središč za promet, uvajajo nove rešitve in načrtujejo pomembne investicije. V mestih se bodo nadaljevali ukrepi in investicije, ki krepijo njihovo atraktivnost, privabljajo obiskovalce in investitorje ter prispevajo k višji kakovosti življenja občanov. Izpostavljene pa so bile tudi potrebe po ureditvi osnovne komunalne in druge infrastrukture.

Urbani forumi so namenjeni vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast, nova znanja in inovativen pristop. Z izmenjavo izkušenj in mreženjem je spomladanski urbani forum največji tovrstni letni dogodek v Sloveniji, jesenski pa mu sledi s strokovnimi temami za izvajanje.