Objavljen je razpis za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovne šole

5. 2. 2021 je bil v Uradnem listu objavljen Javni razpis za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024.

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport razpisuje 43 mio EUR, od tega 13,3 mio EUR za investicije v vrtce in 27,7 mio EUR za investicije v osnovne šole ter 2 mio EUR za investicije šolstva narodnosti.

Predmet razpisa je sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov.

Obseg sofinanciranja je omejen na približno 1,1 mio EUR za GOI dela v primeru vrtcev in glasbenih šol ter 2,3 mio EUR v primeru investicij v osnovne šole.

Občina lahko prijavi največ dva projekta, za sofinanciranje pa bo izbran samo en projekt občine. Prijave so možne samo elektronsko preko spletne aplikacije Sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu, ki je dostopna na spletnem naslovu http://eportal.mss.edus.si/portal/. Rok za prijavo je 1. 3. 2021 do konca dneva (23:59).