CTN – Podpora projektu prenove objekta v starem Kranju

SVRK je izdal odločitev o podpori za projekt Mestne občine Kranj “Prenova objekta na Cankarjevi 2”. Iz mehanizma CTN bo mestna občina prejela približno 1,5 milijona EUR evropskih in državnih sredstev, medtem ko je celotna investicija vredna 1,9 milijona EUR.

Mestna občina Kranj bo celovito prenovila in reaktivirala opuščeni objekt na Cankarjevi ulici 2, v katerem je nekoč domovala srednja gradbena šola. S tem bo zmanjšala socialno degradacijo v starem Kranju. Zagotovila bo učinkovito in kakovostno rabo obstoječega urbanega prostora, izboljšala njegovo privlačnost z javnim programom in prispevala k dvigu kakovosti bivanja. V prenovljeni stavbi bosta po novem domovala Glasbena šola Kranj in Javni sklad RS za kulturne dejavnosti Območne izpostave Kranj, prostore pa bodo lahko uporabljali tudi drugi predstavniki kulturne in podobnih dejavnosti. Staro mestno jedro bo tako kulturno oživelo. Glasbena šola bo v prenovljenih prostorih izvajala pouk, vaje, nastope in koncerte. Svoj novi dom bodo dobili baletniki in orkester. Zelo pomembna pridobitev je tudi dostop za invalide, saj do zdaj glasbena šola ni imela možnosti poučevanja te ranljive skupine, ob prenovi pa bo pouku invalidov namenjena učilnica v pritličju in nadstropju, do katere bo dostop z dvigalom. Začetek prenove je predviden v prvi polovici tega leta.

V stavbi tudi dvorana za 60-članski orkester

Prenova nekdanje gradbene šole zajema tako zunanji del objekta, ki je varovan kot kulturna dediščina, kot tudi notranje prostore. Rekonstruirali bodo vse obstoječe fasadne elemente, fasadni omet bo v dogovoru s konservatorjem svetlo barvan. Strešna kritina bo ostala nespremenjena; opečni bobrovec. Nad vhodom bo nov nadstrešek. Celotni objekt bo toplotno izoliran. Notranji tlorisi se bodo spremnili minimalno. Ohranila se bosta stopnišče in železna ograja, ob kateri bodo namestili še stekleno. Prenovili bodo vse etaže s podstrešjem vred, zagotovili statično stabilnost objekta, v celoti zamenjali ostrešje, izvedli jekleno nosilno strešno konstrukcijo, pri čemer bodo ohranili enako konturo strehe. Na podstrešju bodo izvedli šest frčad za dobro osvetljenost prostora. Vgradili bodo dvigalo, omogočalo bo dostop invalidom in gibalno oviranim osebam od pritličja do drugega nadstropja. Zamenjali bodo strojne in električne inštalacije, okna in vrata. V pritličju so predvideni prostori ljubiteljskih kulturnih dejavnosti z dvema učilnicama, pisarne, čajna kuhinja, shramba in sanitarije. Ob hodniku bo učilnica za glasbeno pripravnico za manjše otroke in garderobe. V spodnji medetaži bodo sanitarije za te učence in ob njih priročna delavnica ter dostop do kotlovnice. Po obstoječih stopnicah bo povezava  v prvo medetažo, kjer bodo sanitarije in garderobe za balet. V prvem nadstropju bosta po dve učilnici za balet in za skupinski pouk. Ob hodniku bodo kabinet in garderobe. V drugem nadstropju bosta dve večji učilnici združeni v dvorano za 60-članski orkester (predvsem orkestrski vadbeni prostor in prostor za prireditve). V dvorani bo tudi oder. Ob dvorani bo snemalna soba. Ob hodniku bo še čajna kuhinja, na drugi strani kabinet. Dve obstoječi učilnici bosta preurejeni v učilnici za skupinski pouk. Podstrešje bodo uporabili kot večnamenski prostor za shrambo glasbil, namenjen bo posebnim vadbam, učenju tolkal in občasnim dogodkom.

Župan Mestne občine Kranj in novi predsednik ZMOS Matjaž Rakovec je o izdani odločitvi o podpori povedal: »Odlična novica za Kranj! Ta dokument nam daje zeleno luč za začetek težko pričakovane prenove. Stari Kranj se vse bolj prebuja, pri tem pa seveda ohranjamo kulturno dediščino. Zelo me veseli tudi to, da bo v stavbi urejen dostop za invalide, ki so pomemben del skupnosti, v kateri prebivamo.«