30. seja Skupščine – ZMOS bo naslednji dve leti vodil Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj

V torek, 2. 2. 2021, je v ljubljanski mestni hiši potekala 30. redna seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS), na kateri je bil kot novi predsednik združenja izvoljen Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Kranj.

V obdobju od februarja 2019 do začetka februarja 2021 je ZMOS vodil mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto. V tem času je ZMOS okrepil delovanje, tudi na mednarodni ravni, se proaktivno vključeval v pripravo različne zakonodaje in uspešno nadaljeval z izvajanjem mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Skupščina je obravnavala in potrdila letno poročilo dela ZMOS za preteklo leto, v katerem je izstopalo učinkovito usklajevanje nekaterih ukrepov mestnih občin v zvezi z epidemijo koronavirusa.

Skupščina je izrazila podporo predlogu novele Zakona o vrtcih, ki je v zakonodajnem postopku in predvideva vpliv občin na financiranje zasebnih vrtcev. Podprta so bila tudi prizadevanja za celostno rešitev težav z odpadki z vzpostavitvijo sežigalnic v Ljubljani in Mariboru. Slednje bi pozitivno vplivalo na cene odvoza odpadkov, pomenilo pa bi tudi dolgoročno rešitev odpadkov, njihovo energetsko izrabo in enovit nadzor nad emisijami, ki nastajajo v fazi energetske pretvorbe, s tem pa torej tudi primer krožnega gospodarstva.

Župani so za predsednika ZMOS izvolili Matjaža Rakovca, župana Mestne občine Kranj, ki bo združenje vodil naslednji dve leti. Za podpredsednika je bil izvoljen Peter Dermol, župan Mestne občine Velenje.

Matjaž Rakovec bo predstavil program dela oziroma ključne cilje, ki jih bo ZMOS zasledoval v prihodnje, na prvi naslednji seji Skupščine. Še naprej bo poudarek na izboljšanju sistema financiranja občin na način, da mestne občine ne bodo več prikrajšane. Z institutom povprečnine se v okviru obstoječega sistema namreč mestnim občinam ne zagotovi dovolj sredstev za pokrivanje stroškov izvajanja zakonsko določenih nalog. Možna rešitev te problematike je tudi oblikovanje predloga posebnega zakona o mestnih občinah, s čimer bi nenazadnje uresničili odločbo Ustavnega sodišča iz davnega leta 1996. Takrat je namreč Ustavno sodišče odločilo, da Ustava zavezuje zakonodajalca, da z zakonom uresniči ustavno določbo o posebnih izvirnih pristojnostih mestnih občin na področju urbanega razvoja.

ZMOS si bo tudi prizadeval za neprekinjeno nadaljevanje mehanizma CTN in za ustrezno stopnjo sofinanciranja evropskih projektov vseh mestnih občin.