Parafiran dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024

20. 10. 2022 je bil po pogajanjih med Vlado in združenji občin parafiran dogovor o višini povprečnine za leti 2023 in 2024, in sicer bo ta znašala 700 evrov.

Po neuspešnih prvih dveh krogih pogajanj so pogajalci tokrat uspeli zbližati stališča in doseči dogovor. V letu 2022 je bila povprečnina določena v višini 645 evrov, prva izhodišča Ministrstva za finance za leto 2023 pa so predvidevala celo zmanjšanje povprečnine na 639,99 evrov. Dosežen dogovor o dvigu povprečnine na 700 evrov predstavlja kompromis med zahtevami občin po upoštevanju rasti stroškov in makroekonomskimi omejitvami države.

Parafiran dogovor bo obravnavan na organih združenj občin in na Vladi, nato bo dogovor tudi formalno podpisan.