ZMOS na Evropskem tednu regij in mest

12. 10. 2022 je ZMOS v sodelovanju s SBRA izvedel delavnico v okviru Evropskega tedna regij in mest. V okviru mednarodnega partnerstva so bile predstavljene dobre prakse izvajanja trajnostnega urbanega razvoja s pomočjo evropskih sredstev iz Slovenije, Španije, Portugalske, Poljske in Romunije.

Delavnica z naslovom “Regions addressing integrated sustainable urban development through cohesion policy projects” je obravnavala različne izzive urbanega življenja in predstavila številne rešitve in najboljše prakse trajnostnega razvoja mest, ki so bile dosežene s celostnim pristopom in z močnimi partnerstvi med lokalnimi državljani, civilno družbo, industrijo in različnimi ravnmi oblasti. Udeležence je uvodoma nagovoril mag. Gregor Macedoni, župan Mestne občine Novo mesto in član Evropskega odbora regij, in izpostavil pomen mest pri doseganju razvojnih in okoljskih ciljev ter podporne vloge evropske kohezijske politike.

ZMOS je predstavil slovenski model izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) za trajnostni razvoj mest, predvsem izvajanje načela večnivojskega upravljanja, kjer je ZMOS vključen v izvajanje mehanizma kot posredniško telo za izbor projektov. Tak način delovanja je bil s strani Evropske komisije prepoznan kot dobra praksa in vključen v Priročnik o strategijah trajnostnega urbanega razvoja.

Evropski teden regij in mest je zrasel v edinstveno komunikacijsko in mrežno platformo, ki združuje regije in mesta iz vse Evrope in tako ponuja udeležencem edinstveno priložnost za mreženje, krepitev zmogljivosti, učenje in izmenjavo izkušenj ter razpravo o skupnih izzivih ter preučitev možnih rešitev z združevanjem in sodelovanjem v skupnih evropskih projektih. Zaradi uspešnosti dogodka, že tečejo pogovori o ponovnem sodelovanju prihodnje leto.