Pet mestnih občin na poti ogljične nevtralnosti

31. 1. 2022 je potekel rok za prijavo interesa za sodelovanje mest v Misiji EU za podnebno nevtralna in pametna mesta. Na razpis se je prijavilo pet mestnih občin, in sicer mestne občine Kranj, Ljubljana, Maribor, Nova Gorica in Velenje.

EU Misije so namenjene podpori transformacije v zeleno, zdravo in bolj vključujočo in odporno Evropo. Misija 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest bo podpirala, promovirala in predstavljala 100 evropskih mest pri njihovi preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030 ter jih spremenila v eksperimentalna in inovacijska središča za vsa mesta. Vsako od 100 pionirskih mest, ki bo sprejelo misijo, da do leta 2030 postane podnebno nevtralno, bo podpisalo pogodbo o podnebnem mestu. Ta bo prilagojena danostim posameznega mesta in oblikovana v procesu soustvarjanja, da bodo upoštevana mnenja na vseh ravneh. Preko programa Horizon Europe bo za to misijo namenjenih kar 350 milijonov evrov.

Koristi za mesta, ki bodo sodelovala v misiji, so predvsem:
– podpora in svetovanje mestu,
– prednost pri črpanju EU sredstev,
– sodelovanje v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih,
– možnosti povezovanja, izmenjave dobrih praks,
– visoka prepoznavnost in s tem povezana atraktivnost za investicije in gospodarsko dejavnost.

Mesta iz Slovenije morajo za sodelovanje v misiji izpolnjevati dva osnovna pogoja, in sicer da imajo več kot 10.000 prebivalcev ter da jasno izrazijo interes, da mesto postane podnebno nevtralno v tem desetletju, tj. da bo mesto do leta 2030 doseglo ničelno stopnjo emisij toplogrednih plinov. Na ZMOS smo veseli, da je interes za sodelovanje izrazilo kar pet mestnih občin.

Rezultati o izboru mest bodo objavljeni predvidoma v mesecu aprilu. Več informacij o misiji na tej povezavi.