TERRI – novo orodje za odkrivanje lokalne samouprave v Evropi

Svet evropskih mest in regij (CEMR) je nedavno objavil novo poročilo z naslovom “Teritorialno upravljanje, pristojnosti in reforme v Evropi” oz. skrajšano TERRI. 

Kako se razvija zapletena mreža lokalnih in regionalnih oblasti v Evropi? Kako so se v zadnjih letih, ki so jih zaznamovale okoljske in zdravstvene krize, spremenile pristojnosti občin, okrožij in regij? Kateri primeri uspešnih teritorialnih reform so lahko navdih za druge? Da bi odgovorili na ta vprašanja, spoznajte novo digitalno poročilo TERRI. To spletno orodje prikazuje teritorialne reforme in trende decentralizacije v zadnjem desetletju v 40 državah. Analizira tudi spreminjajočo se naravo odnosov med državno in lokalno ravnjo oblasti.

V luči pandemije se letošnja izdaja poročila osredotoča na lokalne zdravstvene pristojnosti v različnih državah in ocenjuje vpliv epidemije COVID-19 na lokalne zdravstvene sisteme. TERRI vizualizira trende s številnimi grafikoni. Z le nekaj kliki lahko dostopate do profilov posameznih držav, interaktivnega zemljevida in priporočil oblikovalcem politik za izvedbo uspešnih teritorialnih reform. Na voljo je tudi edinstveno orodje za medsebojno primerjavo sistemov lokalne samouprave različnih držav.

Poročilo TERRI temelji na raziskavi CEMR, ki je od svojih združenj članic zbral podatke o stanju lokalnih in regionalnih oblasti po Evropi.

Trendi, ki preoblikujejo lokalno Evropo

Čeprav se razmere v različnih evropskih državah nujno razlikujejo, je bilo v poročilu TERRI ugotovljenih več skupnih trendov.

Evropo danes sestavlja 114.534 mest, 1058 pokrajin in okrožij ter 353 regij. V več državah so bile izvedene reforme, ki so zmanjšale število občin ali regij. Njihov cilj je bil običajno združiti zadevna ozemlja v večje enote. Na Portugalskem, v Albaniji, Estoniji, Latviji, Ukrajini in Turčiji so na primer drastično zmanjšali število občin, medtem ko sta Norveška in Francija znatno zmanjšali število regij.

Nacionalna združenja lokalnih in regionalnih oblasti postajajo osrednji akterji v teritorialnih reformah in zdravstvenih sistemih. Na področju zdravstvenega varstva imajo združenja v številnih evropskih državah ključno vlogo z dejavnostmi, kot so izmenjava strokovnih informacij in najboljših praks med svojimi člani ter pogajanja z nacionalnimi vladami o vlogah in proračunih na področju zdravstvenega varstva.

V številnih državah je prišlo do decentralizacije pristojnosti na področju zdravstvenega varstva. Ta se običajno kaže v povečanju pristojnosti lokalne ravni oblasti na področju zdravstvenega varstva in/ali v večjem usklajevanju zdravstvenega varstva med različnimi ravnmi oblasti.

To je le nekaj sprememb, ki vplivajo na lokalno življenje v naših mestih in občinah. Če želite izvedeti več, preberite poročilo TERRI na: terri.cemr.eu.