Področje informacijske družbe iz pristojnosti MJU na Službo Vlade za digitalno preobrazbo

S spremembo Zakona o državni upravi sta od 1. 1. 2022 področji informacijske družbe in elektronskih komunikacij prešli iz pristojnosti Ministrstva za javno upravo (MJU) v pristojnost Službe Vlade Republike Slovenije za digitalno preobrazbo.

Sprememba zakona je objavljena tukaj. Obenem se je z 31. 12. 2021 na MJU ukinil Direktorat za informacijsko družbo, Služba Vlade za digitalno preobrazbo pa je prevzela ustrezne javne uslužbence, opremo in dokumentacijo ter sorazmerni del sredstev za obe področji. Kot so na ministrstvu zapisali v izjavi za javnost, je bila novela Zakona o državni upravi sprejeta s ciljem učinkovitejšega izvajanja nalog ministrstev in boljše operativnost ter uspešnejšega izvajanja nalog vlade. “Področje informacijske družbe in elektronskih komunikacij zavzema pomembno mesto v razvoju države. Gre za področje, ki je vsebinsko izrazito horizontalne narave, zato je tako vlado kot poslance vodila presoja, da bo zaradi učinkovitega izvajanja nalog primerneje, da se te izvajajo v okviru samostojne službe, ki je uvrščena neposredno pod vlado.

S področja digitalizacije ostajajo v okviru MJU naslednje naloge: upravljanje z informacijsko komunikacijskimi sistemi in zagotavljanje elektronskih storitev javne uprave, zagotavljanje delovanja državnega portala eUprava, varnih predalov, centralne storitve za spletno prijavo in elektronski podpis.