34. seja Skupščine ZMOS

V četrtek, 6. 1. 2022, je na Brdu pri Kranju potekala 34. seja Skupščine Združenja mestnih občin Slovenije (ZMOS) na kateri je prvič sodeloval tudi župan nove Mestne občine Krško. Skupščina ZMOS je obravnavala izvajanje in programiranje kohezijske politike ter aktualna vprašanja.

Sejo je vodil predsednik ZMOS in župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec. Po tem, ko se je decembra 2021 enajstim mestnim občinam pridružila še Mestna občina Krško, je njen župan Miran Stanko prvič sodeloval na seji Skupščine ZMOS. Izrazil je namero po včlanitvi v ZMOS in aktivnem sodelovanju v združenju. S strani ostalih županov in županje je prejel toplo dobrodošlico in podporo za včlanitev. Mestna občina Krško zapolnjuje vrzel v mreži mestnih občin na področju Posavja, v zvezi s podeljevanjem statusa mestne občine še drugim mestom v prihodnosti pa ZMOS zagovarja pristop, da se najprej opravi revizija pogojev iz 16. člena Zakona o lokalni samoupravi in bolj doreče sam postopek dodeljevanja tega statusa. Zaradi pravne praznine na tem področju je ZMOS na Ustavno sodišče vložil zahtevo za oceno ustavnosti omenjenega člena.

Skupščina ZMOS se je seznanila s stanjem izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN), ki zagotavlja evropska in državna sredstva za uresničevanje trajnostnih urbanih strategij. Do konca preteklega leta je bilo potrjenih že 79 projektov mestnih občin. Njihova investicijska vrednost presega 241 milijonov evrov, dodeljeno sofinanciranje pa znaša preko 131 milijonov evrov. Skupščina je potrdila nov seznam izbranih projektov urbane prenove, s tem pa je predvidena 100 % poraba evropskih sredstev iz mehanizma CTN.

Razprava je potekala tudi o programiranju evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027, kjer se ZMOS zavzema za nadaljevanje mehanizma CTN v nespremenjeni obliki, saj je mehanizem primer dobre prakse tudi na evropski ravni. Župani so kot ključni element uspešnosti navedli vlogo ZMOS pri objavi razpisov in izboru projektov CTN, s tem pa večjo vpetost mestnih občin v izvajanje kohezijske politike, ki nenazadnje vodi do bolj pripravljenih in celovitih projektov trajnostnega urbanega razvoja. Zato je bil sprejet sklep, da se na predsednika vlade naslovi zahteva za upoštevanje stališč mestnih občin pri programiranju mehanizma CTN, vključno z ohranitvijo vloge in nalog ZMOS pri izvajanju mehanizma.

Skupščina je obravnavala tudi različne aktualne zadeve. Višanje cen toplotne energije jasno kaže na nujnost zelenega prehoda, na državni ravni pa je potrebno doreči finančna sredstva, ki bodo občinam omogočila izvedbo projektov za uporabo alternativnih virov energije in manjšo odvisnost od fosilnih goriv. Na seji je potekala tudi izmenjava stališč glede različnih zakonodajnih predlogov.

Naslovna fotografija: visitkranj.com/Jošt Gantar