Posnetek VIII. Urbanega foruma

21. 10. 2022 je v Ljubljani potekal že VIII. Urbani forum z naslovno temo “Mesta v letu 2030: voda, ozračje, energija”. Posnetek dogodka si lahko ogledate spodaj.

Urbani forum soorganizirajo ZMOS, Ministrstvo za okolje in prostor (MOP) ter GFS Inštitut. Namen dogodka je spodbujanje dialoga med državo in mesti ter drugimi deležniki o temah urbanega razvoja.

Udeležence je uvodoma nagovoril državni sekretar na MOP mag. Matej Skočir, ki je izrazil zadovoljstvo, da se tema navezuje na aktualno vsebino voda in podnebja. Poudaril je pomen odgovornega ravnanja in upravljanja voda za razvoj mest kot tudi evropske in državne aktivnosti za naslavljanje trajnostne rabe prostora, podnebnih sprememb in drugih okoljskih tem, s katerimi se zasleduje evropski cilj podnebne nevtralnosti do leta 2050.

Predsednik ZMOS Matjaž Rakovec je izrazil upanje, da bodo mesta podnebno nevtralnost dosegla že prej. Tri mestne občine – Ljubljana, Kranj in Velenje – so vključene v misijo EU za 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, kar je velik uspeh za celotno državo. Izpostavil je številna vlaganja mestnih občin v trajnostne projekte in potrebo po celostni podpori države mestom za dosego podnebnih ciljev, ki sega od ureditve posebnih pristojnosti mestnih občin, ustreznega financiranja občin pa do partnerskega odnosa in strokovne podpore.

Sledili sta dve strokovni predstavitvi, in sicer je predsednica Društva vodarjev Slovenije dr. Lidija Globevnik predstavila svoje poglede na vprašanje pitne vode v mestih v letu 2030, Barbara Simonič z Ministrstva za okolje in prostor pa je predstavila področje prilagajanja podnebnim spremembam in vplivov na mesta. Udeležence je nagovoril tudi Jože Mermal, predsednik upravnega odbora družbe BTC d.d., in predstavil razvojne aktivnosti in inovacijski potencial BTC Cityja.

Osrednji del dogodka je bil namenjen okrogli mizi, na kateri so sodelovali župan Mestne občine Kranj Matjaž Rakovec, župan Mestne občine Krško Miran Stanko, župan Mestne občine Novo mesto mag. Gregor Macedoni, podžupanja Mestne občine Celje Breda Arnšek, podžupan Mestne občine Ljubljana Dejan Crnek in direktor občinske uprave Mestne občine Velenje mag. Iztok Mori. Predstavili so poglede na glavne izzive mest, aktivnosti za njihovo naslavljanje in druge načrte za prihodnji razvoj mest.