Kranj, Ljubljana in Velenje podpisali zavezo za partnerstvo za Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest

Župani mestnih občin Ljubljana, Kranj in Velenje Zoran Janković, Matjaž Rakovec in Peter Dermol so v sredo, 9. novembra 2022, v Cukrarni podpisali Zavezo za vzpostavitev slovenskega partnerstva v okviru Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest.

Ljubljana, Kranj in Velenje so slovenska mesta, ki so bila izbrana v Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest. Omenjena Misija je program Evropske komisije, ki bo izbrana mesta spremljala in podpirala pri preobrazbi za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2030.

Namen misije je pospešiti napredek najbolj ambicioznih evropskih mest, ki bodo navdih vsem mestom v Evropi na njihovi poti do podnebne nevtralnosti. Sodelujoča mesta bodo deležna podpore in svetovanja, prednosti pri črpanju evropskih sredstev, sodelovanja v inovacijskih aktivnostih ter pilotnih in demonstracijskih projektih, možnosti povezovanja, izmenjav dobrih praks in visoke prepoznavnosti. Dejstvo, da so kar tri mestne občine iz Slovenije uvrščene v misijo je nedvomno velik uspeh za celotno državo.

Vsa tri slovenska mesta, ki so del Misije 100, se zavedajo, da preobrazba v ogljično nevtralno mesto zahteva številne spremembe, ki jih lahko uresničimo le s skupnimi močmi, zato so župani omenjenih mestnih občin podpisali Zavezo za vzpostavitev slovenskega partnerstva v okviru Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest, s katero se zavezujejo, da bodo:

  • imenovali člane medmestne delovne skupine z namenom medsebojne pomoči, izmenjave dobrih praks, znanja in izkušenj za pospešitev razogličenja,
  • sodelovali pri pripravi in izvedbi skupnih dogodkov za različne javnosti z namenom ozaveščanja, informiranja in izobraževanja o podnebnih spremembah in podnebni nevtralnosti,
  • sodelovali v državnih in evropskih institucijah pri obravnavi izvajanja misije in doseganja podnebne nevtralnosti,
  • sodelovali pri pripravi in izvajanju evropskih projektov, ki bodo prispevali k podnebni nevtralnosti,
  • sodelovali pri pripravi in izvedbi pilotnih projektov za doseganje podnebne nevtralnosti,
  • spodbujali meščanke in meščane k aktivni vlogi pri oblikovanju in izvajanju ukrepov prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb,
  • spodbujali tudi druga slovenska mesta k izvajanju ukrepov za doseganje podnebne nevtralnosti,

pri čemer bo mesta po najboljših močeh podpiral tudi ZMOS.

Fotografiji: MOL/Nik Rovan