CTN – potrjena dva projekta trajnostne mobilnosti v Kranju

V okviru izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) sta bili v mesecu novembru izdani dve odločitvi o podpori za projekta trajnostne mobilnosti Mestne občine Kranj (MOKR).

V okviru projekta CTN KR KP 7: Zlato Polje – ŽP Kranj bo MOKR dopolnila in dogradila manjkajočo kolesarsko infrastrukturo, vključno z rekonstrukcijo mostu čez Savo, infrastrukturo za pešce in komunalno infrastrukturo, ter tako povezala obstoječe kolesarsko omrežje Koroška cesta (soseska Zlato Polje pri Stošiču) v mestnem središču z Železniško postajo Kranj. Vrednost projekta je 2,2 milijona evrov, iz mehanizma CTN pa bo MOKR prejela nekaj več kot 810.000 evrov (Evropski sklad za regionalni razvoj in Republika Slovenija).

S projektom CTN KR Nadhod Planina – PC Hrastje pa bo urejen manjkajoč odsek za kolesarje in pešce med centralnim mestnim naseljem Planina ter Poslovno cono (PC) Hrastje. Poleg urejanja poti projekt zajema tudi ureditev pripadajoče opreme in premostitvenega objekta, nadhoda čez regionalno cesto. Z uspešno zaključenim projektom bo mesto pridobilo 730 metrov nove kolesarske povezave in nove površine za pešce v dolžini 690 metrov. Iz mehanizma CTN bo MOKR za izvedbo projekta prejela približni 1 milijon evrov (Kohezijski sklad in Republika Slovenija), celotna vrednost projekta pa znaša 2,3 milijona evrov.