Posodobljen Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije

Vlada je 23. 7. 2020 sprejela Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 2.0, s katerim se nadomešča Državni načrt zaščite in reševanja ob pojavu epidemije oziroma pandemije nalezljive bolezni pri ljudeh, verzija 1.0.

Nova verzija državnega načrta je objavljena tukaj, pripravila ga je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Ministrstvo za obrambo, v sodelovanju z Ministrstvom za zdravje, Nacionalnim inštitutom za javno zdravje ter drugimi ministrstvi in vladnimi službami. Državni načrt je spremenjen in dopolnjen na podlagi izkušenj, ki jih je Republika Slovenija pridobila v času epidemije COVID-19 (marec – maj 2020), pa tudi izkušenj iz tujine.

Ministrstva in vladne službe, določene v državnem načrtu, bodo v 15 dneh po sprejemu sklepa Vlade izdelale oziroma uskladile priloge in dodatke k državnemu načrtu, ki so v njihovi pristojnosti, in jih posredovale Upravi RS za zaščito in reševanje ter izvajalcem nalog iz svoje pristojnosti. Skladno s sklepom bodo nosilci načrtovanja na nižjih ravneh načrtovanja izdelali svoje načrte zaščite in reševanja z državnim načrtom najpozneje v 60 dneh po sprejemu državnega načrta.

Nosilci izdelave načrtov dejavnosti morajo v 30 dneh po sprejetju državnega načrta zagotoviti finančna sredstva in zalogo potrebnih materialno-tehničnih sredstev za najmanj en mesec delovanja, so še pojasnili na vladi.

Povzeto po gov.si in STA.