V Velenju uspšeno izvajajo projekte urbane prenove

Mestna občina Velenje uspešno izvaja številne projekte urbane prenove, pri čemer bo pomemben del sredstev pridobila iz mehanizma celostnih teritorialnih naložb. 

Urbana prenova se v veliki meri osredotoča na degradirano območje starega Velenja, kjer bo prenoveljeno in revitilizarano starotrško jedro v okviru projektov “CTN Stari trg 11” in “CTN Revitalizacija starotrškega jedra”. S slednjim bodo urejene nove poslovne površine za umetnike in kreativce. Predvideno je rušenje dotrajanega objekta Stara pekarna in na tem mestu ureditev trga. Na mestu, kjer je bil porušen objekt Ljubljanska 2, bodo zgradili novo stavbo s steklenim prizidkom. Tudi prometna ureditev na tem območju bo spremenjena. Nova stavba bo namenjena mladim umetnikom in bivanju. Celotna vrednost projekta je ocenjena na 2.928.441,29 evra, od tega bo lastni delež MOV 1.402.953,29 evra, sofinanciranje iz mehanizma CTN pa bo v vrednosti 1.525.488 evrov.

Projekt CTN Stari trg 11 poteka po predvidenem planu in bo zaključen konec leta. Stavba bo po končani gradnji namenjena novim podjetjem in obrtnikom za izvajanje različnih storitvenih in obrtnih dejavnosti, ki bodo spodbujale razvoj drobnega gospodarstva in obrti v starem mestnem jedru. Ta projekt je ocenjen na 1.559.397 evrov, od tega bo sofinanciran iz mehanizma CTN v vrednosti 1.233.670,15 evra. Na tej povezavi si lahko ogledate prispevek o investicijah, ki se izvajajo v starem Velenju.

Hkrati v Velenju potekajo še drugi CTN projekti, kot je na primer projekt “CTN Mestno kolesarsko omrežje – zahod”, ki bo uredil 8.171 metrov kolesarskih poti, štiri pokrita kolesarska parkirišča, dve novi Bicy postaj s kolesi in večje zunanje parkirišče za skoraj 200 koles. Višina investicije je ocenjena na 2.589.957,83 evra, od tega je predvideno sofinanciranje v vrednosti 1.698.332,59 evra. Odobren je bil tudi projekt ureditve kolesarske mreže v centru mesta.

Največji projekt v Velenju je sicer “CTN Prireditveni oder in prostor”- ta zajema postavitev prireditvenega odra in ureditev prireditvenega prostora ob Velenjskem jezeru. Investicija znaša 9.059.052 evrov, od tega bo vrednost nepovratnih sredstev iz mehanizma CTN v vrednosti 4.800.990,40 evra.

Že pred časom so v Velenju zaključili tri projekte energetske sanacije večstanovanjskih stavb.

Skupno ima MOV v okviru mehanizma CTN odobrenih preko 11,2 milijona evrov nepovratnih sredstev za projekte, s katerimi se izvaja velenjska trajnostna urbana strategija.

Fotografije: Mestna občina Velenje