Pozdravljena, prihodnost 2023

Mestna občina Velenje z Razvojno agencijo Savinjsko-Šaleške regije in občino Šoštanj organizira 3. mednarodno konferenco Pozdravljena, prihodnost. Skupaj s predstavniki vlade, evropske komisije in deležniki iz tujine želimo razpravljati in razkriti primere dobrih praks podpore razvoju gospodarstva ter izoblikovati izhodišča za zakon o prestrukturiranju naše premogovne regije.

Konferenca bo potekala v četrtek, 21. septembra 2023 v veliki kino dvorani Hotela Paka, spričetkom ob 10. uri. Tema letošnje mednarodne konference je DIVERZIFIKACIJA IN GOSPODARSKI RAZVOJ PREMOGOVNIH REGIJ V EVROPI.

Dogodek je namenjen predvsem podjetjem, lokalni skupnosti, izobraževalnim institucijam, ministrstvom in vsem, ki so del pravičnega prehoda. Namenjen je tudi lokalnim oblastem partnerskih mest in odločevalcem ter vsem prebivalcem Šaleške doline, da slišijo, kakšne rešitve ponujajo v Evropi in kako se druga mesta spopadajo s to situacijo. Želimo slišati pilotne primere in primere dobrih praks iz tujine, hkrati pa pričakujemo tudi smernice s strani EU in Slovenije.

Vabljeni, da se registrirate na konferenco.

Obiskovalce prosimo, da na prizorišče pridejo peš, s kolesom ali javnim prevozom. Tiste, ki se bodo na dogodek pripeljali z avtomobilom, prosimo, da parkirajo v garažni hiši Mercator in do Hotela Pake pridejo peš.