PROJEKT UP-SCALE

UP- SCALE je projekt inovativnih pristopov za razogljičenje v mestnih občinah s ciljem podnebne nevtralnosti.

 

Naslov projekta: UP-SCALE-Urban Pioneers – Systematic Change Amid Livable Environments

Skrajšano ime projekta: UP-SCALE

Trajanje projekta: 1. 6. 2023 – 31. 5. 2025

Partnerji v projektu:

Mestna občina Kranj (https://www.kranj.si/projekt-up-scale) – vodilni partner

Mestna občina Ljubljana (https://www.ljubljana.si/sl/moja-ljubljana/evropska-sredstva-za-ljubljano/projekt-up-scale/)

Mestna občina Velenje (UP-SCALE | velenje.si)

Envirodual, d.o.o. (https://epa.si/)

Inštitut »Jožef Stefan« (https://ijs.si/ijsw)

 Vrednost projekta: 1,5 mio EUR

Namen projekta UP-SCALE je izvedba treh pilotnih projektov v Mestni občini Kranj, Mestni občini Ljubljana in Mestni občini Velenje. Vsa tri slovenska mesta so bila aprila 2022 izbrana v EU Misijo 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.

 

Cilji projekta so

  • Testiranje inovativnih pristopov za razogljičenje v mestnih občinah Kranj, Ljubljana in Velenje na različnih področjih.
  • Sistemske spremembe v strukturi upravljanja in vodenja v vseh treh mestih, ki bodo prispevale k večji učinkovitosti, preglednosti in odzivnosti na poti k podnebni nevtralnosti.
  • Trajnostna mobilnost v Mestni občini Kranj: zmanjševanje emisij z optimizacijo javnega potniškega prometa in razvojem MaaS aplikacije (mobilnost kot storitev) ter vplivom na spremembo vedenja meščank in meščanov pri mobilnosti.
  • Uporaba odpadne toplote v visokotemperaturnih sistemih v Mestni občini Ljubljana: identifikacija in analiza virov za posodobitev in širitev sistemov daljinskega ogrevanja, ki bodo omogočili integracijo (odvečne) odpadne toplote.
  • Zmanjševanje emisij ogljika v Mestni občini Velenje, ki izhajajo iz toplotne porabe energije v javnih stavbah in stanovanjskih objektih s pomočjo orodja za upravljanje podatkov (izolacija stavbe, leto prenove in izgradnje, potenciali obnovljivih virov energije itd.).
  • Vzpostavitev enotnih točk za meščanke in meščane v vseh treh mestih, katerih namen je ozaveščanje in izobraževanje, svetovanje, poligon za razvoj idej, izvedba dogodkov in delavnic ter sodelovanje. V Mestni občini Kranj z digitalno platformo in aplikacijo MaaS, v Mestni občini Ljubljana z inovacijskim stičiščem in v Mestni občini Velenje z Energetsko-podnebno pisarno. Meščani in meščanke ter nevladne organizacije bodo povabljeni, da soustvarjajo vsebino enotnih točk.
  • Prenos znanja in izkušenj projektnih rezultatov na lokalnem, nacionalnem in evropskem nivoju.
  • Sodelovanje in soustvarjanje z meščankami in meščani pri razširjanju rezultatov projekta, ki vodijo k razogljičenju, in ciljem Misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do 2030.

 

Ta projekt je prejel sredstva preko NetZeroCities iz programa  Evropske unije za raziskave in inovacije Obzorje 2020 na podlagi sporazuma za dodelitev nepovratnih sredstev številka 101036519.