Predsedovanje Slovenije EU – sodelovanje lokalnih skupnosti

Minister za javno upravo Rudi Medved se je v torek, 2. julija 2019, s predstavniki združenj občin pogovarjal o sodelovanju lokalnih skupnosti pri predsedovanju Slovenije Svetu Evropske unije. Na sestanku so bili prisotni tudi predstavniki kabineta predsednika vlade, ki ima osrednjo koordinacijsko vlogo pri pripravah na predsedovanje.

Minister Rudi Medved je izpostavil, da »je  Vlada RS resno pristopila k pripravam na predsedovanje Slovenije Svetu EU: določena so prednostna področja  in znani so tudi prvi orisi dogodkov v času predsedovanja. V nadaljevanju pa si želimo tudi večje prisotnosti lokalnih skupnosti v pripravah na predsedovanje.« Predsedovanje EU je označil tudi kot možnost, da Slovenija Evropi pokaže »kako odlično delujejo lokalne skupnosti v RS.«

Na sestanku je bila predstavljena pobuda za oblikovanje t.i. »košarice mest«, ki bo vključevala različne kraje po Sloveniji, ki jih bodo predlagale občine, v katerih bodo lahko v času predsedovanja Slovenije Svetu EU potekala razna srečanja. V mestih, ki so opredeljena kot vodilne destinacije, bodo potekala srečanja na podministrski ravni. Na podlagi predlogov občin bodo določene tudi spremljevalne destinacije, v katerih bo potekal spremljevalni program. Na ta način se želi doseči širše koristi predsedovanja Svetu EU po lokalnih okoljih (večanje prepoznavnosti destinacij, turistična promocija, potrošnja v lokalnih okoljih).

V imenu ZMOS se je sestanka udeležil predsednik mag. Gregor Macedoni, ki je izrazil podporo načrtovani razpršitvi dogajanja po različnih mestih v Sloveniji, kjer bodo tudi mestne občine nedvomno zainteresirane za sodelovanje.

Povabilo občinam k sodelovanju je objavljeno na tej povezavi. Rok za oddajo predlogov je 13. september 2019 na naslov gp.kpv@gov.si. Na spodnjih povezavah lahko dostopate do: