TSI: Izboljšanje učinkovitosti procesov absorpcije EU sredstev v Sloveniji

ZMOS je upravičenec v projektu “Izboljšanje učinkovitosti procesov absorpcije EU sredstev v Sloveniji” (“Improve Efficiency of the ESI Funds Absorption Processes in Slovenia”), ki je podprt v okviru Instrumenta za tehnično podporo EU (TSI – Technical Support Instrument).

O programu TSI

TSI je program EU, ki državam članicam EU zagotavlja prilagojeno strokovno podporo za oblikovanje in izvajanje reform. Tako ne gre za klasičen EU projekt po zgledu Interreg in podobnih mehanizmov, temveč za širšo podporo izboljšanju delovanja držav članic, kar je tudi pomemben steber pobude EU za pomoč državam članicam pri blažitvi gospodarskih in socialnih posledic izbruha koronavirusne krize. Posebnost programa TSI je, da zahtevek za podporo vloži država članica in da izvedba ne zahteva sofinanciranja s strani držav članic. Podprti projekti prejmejo podporo strokovnjakov, ki jih financira EU.

ZMOS si prizadeva v največji meri podpirati mestne občine pri uspešnem izvajanju EU projektov in dostopu do EU sredstev. Na podlagi izkušenj z uspešnim izvajajem mehanizma CTN v obdobju 2014-2020 je ZMOS oktobra 2022 na državo naslovil predlog projekta za program TSI, ki bi naslavljal pogosto predolgotrajne postopke izvajanja evropske kohezijske politike, vključno z dolgim obdobjem od nastanka stroškov do refundacije iz EU sredstev. Vlada je predlog projekta ZMOS uvrstila na seznam predlaganih projektov države za TSI, in sicer v skupino projektov prve prioritete, ki je bil poslan Evropski komisiji (EK). EK je nato projekt februarja 2024 potrdila. Pri tem gre za velik uspeh, saj je bil potrjen komaj vsak četrti oddani projekt (od približno 130 prijav je bilo potrjenih približno 30 projektov).

Namen projekta je izvedba reforme za izboljšanje procesov, ki bi prispevali k lažji in hitrejši absorpciji EU sredstev. V okviru projekta bo s pomočjo tujih in domačih strokovnjakov izvedena analiza izvajanja mehanizma CTN, primerjava praks z Avstrijo, pripravljena bo strategija izvajanja mehanizma CTN, predlogi sprememb predpisov oziroma pravil, smernice za izboljšanje procesov absorpcije, koncept reforme in reformnih ukrepov, ki bodo pospešili črpanje evropskih sredstev, gradiva za izobraževanja deležnikov ipd. Pripravljena bo tudi študija izvedljivosti vzpostavitve predstavništva mestnih občin neposredno v Bruslju.

CTN je v tem primeru pilotno področje, izbrano, ker vključuje več deležnikov (večnivojsko upravljanje) in je medsektorsko ter omogoča uporabo sredstev iz različnih skladov za več namenov. Mehanizem CTN je bil izbran tudi zato, ker velja za primer dobre prakse na ravni EU. Na podlagi ugotovitev možnih izboljšav izvajanja mehanizma CTN bodo pripravljeni predlogi za celoten sistem izvajanja evropske kohezijske politike v Sloveniji.

Kot izvajalec projekta je bila izbrana avstrijska Agencija za gospodarsko sodelovanje in razvoj »aed« (Agency for Economic Cooperation and Development). Projekt bodo izvajali izbrani strokovnjaki iz različnih področij v sodelovanju z organizacijami, ki so vključene v izvajanje mehanizma CTN v Sloveniji. TSI bo prispeval približno pol milijona evrov sredstev za izvedbo projekta, ki bo trajala 18 mesecev.

Projekt se je uradno pričel izvajati septembra 2023. Prvi dogodek projekta je potekal 25. 9. 2023 v okviru 19. vrha v Salzburgu (19th Salzburg Summit), kjer je bila izvedena delavnica za izmenjavo dobrih praks med avstrijskimi in slovenskimi občinami na temo koriščenja evropskih sredstev.

26. 9. 2023 je sledil uradni kick-off dogodek, na katerem so sodelovali predstavniki ZMOS, aed in Evropske komisije (DG REFORM – Generalni direktorat za podporo strukturnim reformam). ZMOS je predstavil razloge za prijavo projekta in pričakovanja o rezultatih, tj. izvedbi izboljšav v procesih izvajanja evropske kohezijske politike, tako v okviru CTN kot širše, ki bodo vodili k hitrejšim postopkom in večji učinkovitosti. Predstavnik EK, Daniele Dotto, namestnik direktorja DG REFORM, je uvodoma čestital ob potrditvi projekta in poudaril, da EK prepoznava pomen projekta. Izrazil je pričakovanje, da bodo rezultati reforme izvedeni v širšem kontekstu izvajanja evropske kohezijske politike, in ne le znotraj izvajanja mehanizma CTN. Predstavniki aed so povzeli načrtovane projektne aktivnosti in časovnico njihove izvedbe.

10. 10. 2023 je potekala prva delavnica s tujimi in domačimi strokovnjaki v Ljubljani, kjer je bilo govora o podrobnostih izvajanja projektnih aktivnosti.