Active Cities for EU

ZMOS sodeluje v projektu “Active Cities for EU”, ki je sofinanciran iz Programa EU za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV).

Cilj projekta je spodbujanje vključevanja javnosti v odločanje na lokalni ravni in prenos dobrih praks med partnerji.  Poleg ZMOS v konzorciju sodelujejo Občina Khallitea iz Grčije kot vodilni partner, Madžarsko nacionalno združenje lokalnih oblasti (TOOSZ), Nacionalna zveza okrožnih svetov Romunije in Občina Xativa iz Španije.

Projekt bo trajal od januarja 2023 do junija 2024. Glavni cilji projekta so:

1. razumeti razloge za različne stopnje udeležbe občanov v različnih državah,
2. opredeliti najboljše prakse, metodologije in orodja, si jih izmenjati in o njih razpravljati,
3. poenostaviti opredeljene metodologije in orodja ter jih razširiti v drugih državah članicah EU,
4. usposobiti občinsko osebje za uporabo poenostavljenih metodologij in orodij za povečanje participacije občanov,
5. podpirati lokalne organe pri načrtovanju in izvajanju javnih posvetovanj za vključevanje občanov v oblikovanje politik.

V ta namen bodo organizirani dogodki v vseh partnerskih državah, pripravljen bo priročnik dobrih praks na tem področju in izvedena usposabljanja za občinske uslužbence.

Aktivnosti projekta lahko spremljate na tej povezavi.

Otvoritveni dogodek projekta bo potekal 29. marca 2023 v Bruslju, več informacij tukaj.