Zaključil se je projekt Aktivna mesta za EU

Projekt Aktivna mesta za EU, ki je sofinanciran s strani Programa EU za državljane, enakost, pravice in vrednote (CERV) se je začel januarja 2023 in je potekal na območju petih držav  s petimi partnerji. Poleg ZMOS so v konzorciju sodelovali Občina Kallithea iz Grčije kot vodilni partner, Madžarsko nacionalno združenje lokalnih oblasti (TOOSZ), Nacionalna zveza okrožnih svetov Romunije in Občina Xativa iz Španije. Glavni cilji projekta so bili razumeti razloge za različne stopnje udeležbe občanov v različnih državah, opredeliti najboljše prakse, metodologije in orodja, si jih izmenjati in o njih razpravljati, poenostaviti opredeljene metodologije in orodja ter jih razširiti v druge države članice EU, usposobiti občinsko osebje za uporabo poenostavljenih metodologij in orodij za povečanje participacije občanov ter podpirati lokalne organe pri načrtovanju in izvajanju javnih posvetovanj za vključevanje občanov v oblikovanje politik.

 

Projekt »Aktivna mesta za EU« se je uradno pričel izvajati z otvoritvenim dogodkom, ki je potekal marca 2023 v Bruslju. Sledili so trije dogodki na temo vključevanja javnosti. Aprila 2023 je v občini Kallithea (Grčija) potekal dogodek na temo vključevanja javnosti in trajnostne urbane mobilnosti, kjer se je izpostavilo pomen celostnih prometnih strategij ter načrtov občin za razvoj trajnostne mobilnosti in načinov vključevanja javnosti v pripravo politik. Maja 2023 je v Budimpešti madžarsko Nacionalno združenje lokalnih oblasti (TOOSZ) organiziralo dogodek izmenjave izkušenj pri načrtovanju in implementaciji urbanega razvoja s poudarkom na vključevanju različnih deležnikov in na izvajanju participativnih proračunov. Julija 2023 so se projektni partnerji in uslužbenci lokalnih samouprav udeležili dogodka vključevanja javnosti, mladih in enakopravnost spolov v občini Xativa, v Španiji, kjer so med seboj izmenjali izkušnje s tega področja ter se seznanili z delovanjem kulturnega, mladinskega in centra za ženske občine Xativa. Sledile so delavnice oziroma izobraževanja za projektne partnerje in deležnike lokalnih samouprav. Prva delavnica, na temo vključevanja javnosti, je bila organizirana s strani občine Xativa (španija). V okviru interaktivne delavnice so udeleženci za podlago obravnavali strategijo “Pla Milenial” mesta Xativa za področje krepitve zaposlovanja mladine ter preverjali možnosti za prenos te prakse v druga mesta. Druga delavnica na temo digitalnih orodij za participativne procese je potekala novembra 2023 v Bukarešti (Romunija). Udeleženci so se izobraževali iz področja uporabe digitalnih orodij za krepitev participativnih procesov. Združenje mestnih občin Slovenije je decembra 2023 v Ljubljani organiziralo delavnico na temo politik revitalizacije mestnih središč. Dogodka, ki ga je ZMOS izvedel s podporo Inštituta za politike prostora, se je udeležilo 40 oseb, tako predstavnikov projektnih partnerjev kot tudi predstavnikov nekaterih mestnih občin. Udeleženci so krepili znanje o načinih izvajanja participatornih procesov za politike oživljanja mestnih jeder. Zadnja delavnica na temo vključevanja javnosti v odločanje na lokalni ravni  je potekala februarja 2024 v Budimpešti.

 

Eno od glavnih sporočil projekta je bilo, da se prebivalci najprej naučijo sodelovati pri upravljanju javnih zadev na lokalni ravni, tj. v okviru mesta oz. občine, v kateri živijo. Preko tega sodelovanja lahko občani vplivajo na svoje okolje, naslavljajo svoje potrebe in si skupaj prizadevajo za izboljšanje kakovosti življenja. Izkušnje iz področja vključevanja deležnikov so si partnerji izmenjavali na dogodkih, medtem ko so na delavnicah izpopolnjevali svoje znanje neposredne komunikacije z občani.

 

Projekt se je uspešno zaključil junija 2024 v Mestni občini Koper, kjer so se ponovno zbrali vsi partnerji in širši javnosti predstavili priročnik dobrih praks, ki je nastal v okviru projekta, ter izvedena usposabljanja za občinske uslužbence.  Dogodka, ki ga je ZMOS izvedel ob podpori Kulturnega izobraževalnega društva Pina, se je udeležilo preko 60 oseb.

 

Rezultati vseh projektnih dejavnosti, tematskih srečanj in razprav so povzeti v dokumentu Priročnik: Kako organizirati javno posvetovanje za lokalne in regionalne oblasti.