Urejanje drevja v mestnem parku

Osnutek akcijskega načrta partnerstva Urbane agende za ozelenitev mest

ZMOS sodeluje v tematskem partnerstvu Urbane agende EU za ozelenitev mest, v okviru katerega je bil pripravljen osnutek akcijskega načrta, ki je v javni obravnavi do 11. 7. 2024. 

Cilj partnerstev Urbane agende EU je izboljšati prenos znanja, zakonodaje in financiranja na ravni EU na posameznih področjih, ki so pomembna za trajnostni urbani razvoj. Partnerstvo za ozelenitev mest je po dobrem letu delovanja pripravilo osnutek akcijskega načrta s petimi ključnimi ukrepi za izboljšanja stanje na področju zelene infrastrukture v mestih. H komentiranju predlaganih ukrepov so vabljeni vsi deležniki, povezani z urbanim razvojem, v prvi vrsti seveda mesta vseh velikosti. Posvetovanje poteka preko te povezave na spletu.

Na posvetovanju so dobrodošle povratne informacije o splošnih ciljih in nalogah akcijskega načrta pa tudi o podrobnostih vsakega ukrepa. Predlagani ukrepi obravnavajo ključne izzive, kot so potreba po orodjih za načrtovanje, ki temeljijo na dokazih, učinkovitih strategijah izvajanja, močni zakonodajni podpori, ustreznem financiranju in inovativnih finančnih instrumentih. Akcijski načrt, ki so ga pripravili člani partnerstva za ozelenitev mest, podpira izvajanje programa politike EU o ozelenjevanju mest na lokalni ravni. Njegov cilj je povečati biotsko raznovrstnost v mestih, se prilagoditi podnebnim spremembam in izboljšati blaginjo prebivalcev.

Vaša mnenja o povečanju izvedljivosti in krepitvi učinkov teh ukrepov so neprecenljiva. Vabimo vas, da prispevate svoje zamisli, predlagate izboljšave, opredelite morebitne izzive in delite strategije za učinkovito izvajanje. S sodelovanjem pomagate zagotoviti, da je akcijski načrt celovit in obravnava različne potrebe mest. Posvetovanje bo potekalo do 11. 7. 2024.

Več informacij o sodelovanju ZMOS v Urbani agendi EU najdete tukaj, informacije v angleščini o delovanju partnerstva pa tukaj.

Sodelovanje ZMOS v tematskem partnerstvu Urbane agende EU v letih 2024 in 2025 delno sofinancira Ministrstvo za naravne vire in prostor.

Logotip Urbane agende EU

Urbana agenda EU