Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo

ZMOS je od leta 2021 podpornik Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo.

14. 6. 2023 je ZMOS s podporo Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo izvedel posvet na temo vloge občin in posodobitve NEPN. Prestavljen je bil postopek posodobitve NEPN, področja, ki se najbolj tičejo občin (npr. OVE, JPP, stavbe itd.). V ospredju je bilo vprašanje vključenosti občin v pripravo posodobitve NEPN. Več informacij najdete na tej povezavi.

29. 3. 2023 je ZMOS s podporo Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo organiziral izobraževalni dogodek na temo na naravi temelječih rešitev (NBS – nature-based solutions). Dogodek je potekal v Hiši EU v Ljubljani in je bil namenjen krepitvi zmogljivosti mest za izvedbo projektov, ki vključujejo NBS. Ti ukrepi so namreč pomembni za krepitev odpornosti mest in za prilagajanje podnebnim spremembam, hkrati pa bo pristop NBS obvezen pri izvajanju nekaterih projektov urbanega razvoja, ki bodo sofinancirani z evropskimi sredstvi.

Novico o dogodku najdete tukaj.

19. 4. 2022 je ZMOS s podporo Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo organiziral spletni dogodek “Podnebni ukrepi in pot do podnebne nevtralnosti slovenskih občin – mehanizmi podpore občinam”. Na dogodku, ki se ga je udeležilo preko 60 udeležencev, je bilo predstavljeno stanje izvajanja Misije EU za podnebno nevtralna in pametna mesta, izkušnje mestnih občin pri pripravah na podnebno nevtralnost, podnebni zakonodajni okvir EU, aktivnosti Urada za zeleni prehod na Ministrstvu za infrastrukturo in Oddelka za podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor ter načrtovane evropske in državne vire financiranja podnebnih ukrepov. Podrobnejši zapis o dogodku je dostopen tukaj.


  • Predstavitve

    Vse predstavitve z dogodka so dostopne tukaj.
  •