Konvencija županov za podnebne spremembe in energijo

ZMOS je od leta 2021 podpornik Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo.

29. 3. 2023 bo ZMOS s podporo Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo organiziral izobraževalni dogodek na temo na naravi temelječih rešitev. Več informacij o dogodku najdete tukaj.

19. 4. 2022 je ZMOS s podporo Konvencije županov za podnebne spremembe in energijo organiziral spletni dogodek “Podnebni ukrepi in pot do podnebne nevtralnosti slovenskih občin – mehanizmi podpore občinam”. Na dogodku, ki se ga je udeležilo preko 60 udeležencev, je bilo predstavljeno stanje izvajanja Misije EU za podnebno nevtralna in pametna mesta, izkušnje mestnih občin pri pripravah na podnebno nevtralnost, podnebni zakonodajni okvir EU, aktivnosti Urada za zeleni prehod na Ministrstvu za infrastrukturo in Oddelka za podnebne spremembe na Ministrstvu za okolje in prostor ter načrtovane evropske in državne vire financiranja podnebnih ukrepov. Podrobnejši zapis o dogodku je dostopen tukaj.


  • Predstavitve

    Vse predstavitve z dogodka so dostopne tukaj.
  •