Urbani forum

ZMOS v sodelovanju z Ministrstvom za okolje in prostor ter GFS Institutom soorganizira Urbane forume.

Urbani forumi so namenjeni vzpostavljanju pomena in vloge mest in mestnih občin pri razvoju države, spodbujanju novih priložnosti mest za zeleno rast, nova znanja in inovativen pristop. Z izmenjavo izkušenj in mreženjem je jesenski urbani forum največji tovrstni letni dogodek v Sloveniji, spomladanski pa mu sledi s strokovnimi temami za izvajanje. Mesta so generatorji ekonomskega in družbenega razvoja in predstavljajo platformo za tuje in domače investicije. Kot upravljavci svojega prostora in virov ter storitev za občane so mesta in mestne občine med ključnimi akterji v procesu prehoda v zeleno in krožno gospodarstvo. Forum predstavlja dialog o potrebah in problemih mest ter o priložnostih, ki jih nudijo kot prostori, kjer se srečuje in izvaja največ sektorskih politik, nahaja večina delovnih mest in ki predstavljajo centre kulture, izobraževanja ter inovacij. Na forumih se naslavljajo tudi teme trajnostnega urbanega razvoja, pametnih mest, vloge mestnih občin kot nosilcev razvoja v regijah in izvajanja kohezijske politike. Urbani forum ostaja platforma za spodbujanje sodelovanja ter dialog in povezovanje med mesti, vlado in drugimi deležniki urbanega razvoja na nacionalni ravni.

Cilji Urbanega foruma so:

  • izmenjava mnenj in krepitev sodelovanja med mestnimi občinami, Vlado RS, podjetji, ki zagotavljajao rešitve za mesta, in ostalimi deležniki razvoja,
  • predstavitev usmeritev Vlade RS, ki se nanašajo na razvoj in vlogo mest,
  • predstavitev razvojnih usmeritev mestnih občin,
  • predstavitev primerov dobrih praks projektov mestnih občin.

Za več informacij o Urbanih forumih obiščite spletno stran.

VIII. Urbani forum je potekal 21. 10. 2022 z naslovno temo “Mesta v letu 2030 – ozračje, voda, energija”. Povzetek dogodka najdete tukaj.

VIII. Urbani forum

VII. Urbani forum je potekal 5. 11. 2021 z naslovno temo “Urbana agenda EU za zeleno in digitalno preobrazbo”. Povzetek dogodka je tukaj, poročilo o dogodku pa tukaj. Zaključke VII. Urbanega foruma je predsednik ZMOS predstavil ministrom držav članic EU, pristojnih za urbane zadeve, na neformalnem ministrskem srečanju 26. 11. 2021.

5.11.2021, VII. Urbani Forum, Urbana Agenda – Za zeleno in digitalno preobrazbo, Kristalna palača, foto: Željko Stevanić/IFP

VI. Urbani forum je potekal 4. 11. 2020 z naslovno temo “Mesta kot generator trajnostnega in digitalnega razvoja Slovenije – Trajnostna mobilnost in razvoj pametnih mest”. Na tej povezavi si lahko ogledate poročilo o dogodku.