Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2020 in 2021

Ministrstvo za finance je objavilo Proračunski priročnik za pripravo proračunov občine za leti 2020 in 2021. Priročnik s prilogami je dostopen na tej povezavi.