Zakaj so skoraj nič-energijske stavbe prava odločitev

Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Gradbeni inštitut ZRMK sta kot slovenska partnerja sodelovala v projektu CoNZEBs, podprt v okviru programa Obzorje 2020, na temo zmanjšanja stroškov za nove skorajda nič-energijske stavbe. Nedavno je bila v okviru projekta izdana publikacija “Zakaj so skoraj nič-energijske stavbe prava odločitev” v kateri so predstavljene izkušnje, pričakovanja in prednostih bivanja v skoraj nič-energijskih hišah. Publikacija je dostopna tukaj.

Skoraj Nič-Energijska Stavba (sNES) pomeni visoko energijsko učinkovito stavbo, ki za svoje delovanje potrebuje zelo majhno količino energije, slednja pa je v veliki meri proizvedena iz obnovljivih virov na kraju samem ali v bližini. Pričujoča publikacija oriše zakonske obveze gradnje sNES, pojasni kaj je sNES, povzema rezultate raziskave o izkušnjah končnih uporabnikov s sNES in o pričakovanjih potencialnih bodočih uporabnikov glede bivanja v sNES.

Raziskava, ki je privedla do izdaje omenjene publikacije, je bila opravljena v letu 2018 in je zajela sedanje in morebitne bodoče stanovalce v sNES v štirih državah (Nemčija, Italija, Danska, Slovenija), vključenih v projekt. Pojasnjena so tudi ozadja stereotipnih prepričanj uporabnikov in miti o sNES, prikazani pa so tudi primeri zgodnje gradnje sNES večstanovanjskih stavb v omenjenih državah.

Knjižica je vodnik uporabnikom večstanovanjskih stavb, ki že živijo v sNES, in tistim, ki se bodo v visoko energijsko učinkovite stavbe morda preselili v prihodnosti. Uporabna pa je lahko tudi za stanovanjske sklade pri sprejemanju odločitev o novogradnjah in predstavitvi prednosti bivanja v sNES končnim uporabnikom svojih stanovanj.

Izkušnje, pričakovanja in prednosti bivanja v sNES (projekt CoNZEBs, Obzorje 2020)

Zakaj so skoraj-nič energijske stavbe prava odločitev