Rezultati razpisa za sofinanciranje investicij v vrtce in osnovno šolstvo

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je objavilo rezultate Javnega razpisa za sofinanciranje investicij v vrtcih in osnovnem šolstvu v Republiki Sloveniji v proračunskem obdobju 2021 – 2024. 

Predmet javnega razpisa je bil sofinanciranje investicij v rekonstrukcije in/ali novogradnje objektov vrtcev in osnovnega šolstva, z namenom zagotavljanja statične in potresne varnosti objektov in/ali z namenom zagotavljanja manjkajočih površin ali prostorov. O velikih potrebah občin na tem področju priča številčnost prejetih vlog. Ministrstvo je prejelo 66 vlog za sofinanciranje investicij v vrtce, od tega jih je potrdilo 13, skupna vrednost sofinanciranja presega 13 milijonov evrov.

Občine so za investicije v osnovno šolstvo oddale 91 vlog, 25 vlog je bilo odobrenih, skupna vrednost sofinanciranja presega 27 milijonov evrov. Med drugim so bili potrjeni naslednji projekti mestnih občin:

  • MO Murska Sobota – Osnovna šola IV. Murska Sobota, sofinanciranje 270.062,44 EUR,
  • MO Velenje – Center za vzgojo, izobraževanje in usposabljanje Velenje, sofinanciranje 586.833,41 EUR,
  • MO Ljubljana – Osnovna šola Riharda Jakopiča Ljubljana, sofinanciranje 1.335.194,28 EUR,
  • MO Novo mesto – Osnovna šola Otočec, sofinanciranje 1.241.049,71 EUR,
  • MO Koper – Osnovna šola Oskarja Kovačiča Škofije, sofinanciranje 2.348.677,50 EUR.

Podrobni rezultati razpisa so dostopni na tej povezavi.