Ribniški sklad objavil razpis za ugodna posojila občinam za izboljšanje lokalne in regionalne javne infrastrukture

Slovenski regionalno razvojni sklad je objavil razpis za dodeljevanje ugodnih posojil občinam. Vloge lahko občine oddajo med 1. 7. in 30. 9. 2019.

Oglejte si dokumentacijo razpisa.

Posojila so namenjena financiranju projektov občinske in regionalne javne infrastrukture preko naslednjih ukrepov:

 1. Izboljšanje cestne infrastrukture.
 2. Izboljšanje komunalne in okoljske infrastrukture.
 3. Izboljšanje socialne in športno turistične infrastrukture.
 4. Izboljšanje gospodarskega razvoja.
 5. Izgradnja ali posodobitev informacijske komunikacijske tehnologije.

Višina razpoložljivih posojil je 6.000.000,00 EUR. Najnižja zaprošena vrednost sredstev mora znašati 50.000,00 EUR, najvišja vrednost zaprošenih sredstev pa 2.000.000,00 EUR. Posojila lahko pokrijejo do 100 % upravičenih stroškov brez DDV. Upravičeni stroški so:

 • nakup zemljišč,
 • nakup objektov javne infrastrukture,
 • gradnja objektov javne infrastrukture,
 • adaptacija in rekonstrukcija objektov javne infrastrukture,
 • oprema in druga opredmetena osnovna sredstva (primeru rabljene opreme le-ta ne sme biti starejša od 5 let),
 • stroški intelektualnih in osebnih storitev (če so sestavni del prijavljenega projekta).

Obrestna mera – od Euribor (trimesečni) + 0,60 % do Euribor (trimesečni) + 0,70 %, glede na koeficient razvitosti občine za leto 2019.

Več informacij lahko dobite na 01/836-19-53 ali preko info@regionalnisklad.si, ter na spletni strani.