Potrditev CTN projekta trajnostne mobilnosti v Kopru

Mestna občina Koper je prejela novo odločitev o podpori za projekt trajnostne mobilnosti v okviru mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN). Organ upravljanja je potrdil projekt “Kolesarska in pešpot čez Kanal Grande“.

Z naložbo se uresničuje trajnostna urbana strategija mesta Koper, katere osnovni cilj je ureditev brežine Kanala Grande in povezave preko njega s peš in kolesarsko potjo. Ta se na eni strani priključuje povezavi ob Piranski cesti in parku ob Semedelski promenadi, na drugi strani pa športno rekreacijskim površinam. V okviru projekta bo urejenih 137 metrov kolesarske poti in 59 metrov pešpoti, ki bosta vodili skozi park. Ob tem bo urejena okolica, predvidena pa je tudi postavitev 12 kolesarskih stojal. Z uresničitvijo projekta bo tako zagotovljena večja prometna varnost pešcev in kolesarjev, zmanjšani bodo negativni vplivi motornega prometa na okolje, spodbudili pa bodo tudi trajnostno mobilnost ter uporabo koles za vsakodnevna opravila kot alternativa avtomobilskim prevozom, so še zapisali v vladni službi.

Celotna vrednost projekt znaša 786.739,97 EUR, od tega bo Mestna občina Koper prejela sofinanciranje v vrednosti 263.068,18 EUR sredstev iz Kohezijskega sklada in proračuna Republike Slovenije.