Sestanek Delovne skupine za lokalno samoupravo

21. 9. 2022 je v Ljubljani potekala 1. seja Delovne skupine za lokalno samoupravo (DS) v mandatu aktualne vlade. Poudarek je bil na zaključevanju programiranja evropske kohezijske politike.

V DS sodelujejo predstavniki reprezentativnih združenj občin, ministrica za javno upravo Sanja Ajanović Hovnik in minister za kohezijo dr. Aleksander Jevšek, njuni državni sekretarji ter sodelavci. ZMOS v DS predstavljajo predsednik Matjaž Rakovec, župan MO Novo mesto mag. Gregor Macedoni in sekretar dr. Miloš Senčur.

Na prvi seji je bila razprava usmerjena na področje programiranja evropske kohezijske politike (EKP) za obdobje 2021-2027. Minister Jevšek je predstavil stanje pri zaključevanju programiranja, kjer se pripravlja končna verzija Programa za izvajanje EKP, ki naj bi jo Vlada potrdila v začetku oktobra. Pred tem bo Program ponovno predstavljen kohezijskima regijama, ki morata dati soglasje k njegovi vsebini. Slednja je sicer večinoma neuradno že usklajena z Evropsko komisijo. Naslednji teden je predviden tudi svečani podpis Sporazuma o partnerstvu med Slovenijo in Evropsko komisijo za obdobje 2021-2027.

Glede evropskih sredstev, ki bodo na voljo občinam, je bila podana informacija, da bo teh več kot v obdobju 2014-2020. Minister je tudi povedal, da ostaja sistem izvajanja CTN enak kot doslej. Skupna ovojnica kohezijskih sredstev za Slovenijo je 3,26 milijarde evrov.

Pogovor je potekal tudi o težavah pri izvajanju nekaterih projektov, ki so posledica vojne v Ukrajini in draginje. Minister Jevšek je zatrdil, da si na Službi Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko v prvi vrsti prizadevajo, da bi se vsi projekti iz obdobja 2014-2020 pravočasno zaključili, omenil pa je tudi možnosti za izvedbo začetih projektov v okviru finančne perspektive 2021-2027. Minister je napovedal še, da načrtujejo prenovo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja.

Predstavniki občin so izpostavili trenutno najbolj pereče vprašanje določitve povprečnine v luči vsesplošnih podražitev, ki močno obremenjujejo občinske proračune. Napovedani dvig plač v javnem sektorju bo pomembno vplival tudi na občine, predvsem pa na mestne občine, kar se mora upoštevati. Pri tem je bilo izraženo pričakovanje, da bo tako stališče na Vladi zagovarjala tudi ministrica za javno upravo, kot vodja resorja, v okvir katerega sodi tudi lokalna samouprava. Ponovno je bilo izpostavljeno tudi vprašanje plač funkcionarjev na lokalni ravni in nesorazmerji v primerjavi z zaposlenimi.

Avtor naslovne fotografije: SVRK.