Sestanek z ministrico za digitalizacijo

20. 9. 2022 je v Ljubljani potekal sestanek predstavnikov ZMOS in SOS z ministrico za digitalno preobrazbo dr. Emilijo Stojmenovo Duh in sodelavci.

Sestanek je potekal v konstruktivnem duhu, razprava je bila usmerjena v izmenjavo stališč in mnenj glede načrtovanih ukrepov, ki bi pripomogli k digitalni preobrazbi lokalnih skupnosti. Predstavniki ZMOS so izpostavili potrebo po ustreznem financiranju digitalizacije občin in celovitih ukrepih. Med drugim so se zavzeli za vzpostavitev skupne horizontalne digitalne infrastrukture za občine.

Ministrica je uvodoma izpostavila pomen zagotovitve infrastrukture za širokopasovno povezljivost za vse prebivalce države in nedavno sprejet Načrt razvoja gigabitne infrastrukture do leta 2030. Izrazila je zavedanje o pomenu digitalizacije občin za digitalni prehod celotne družbe in se strinjala z nadaljevanjem dialoga z občinami. Služba Vlade RS za digitalno preobrazbo (SDP) pripravlja dve pomembni strategiji za to področje, in sicer Strategijo digitalnih javnih storitev ter strategijo Digitalna Slovenija 2030, pri obeh se bodo posvetovali tudi z občinami. Glede kohezijskih sredstev za obdobje 2021-2027 je bila podana informacija, da bo okvirni znesek nepovratnih sredstev za ukrepe pametnih mest in skupnosti približno 12 mio EUR (EU in RS). Predstavniki SDP so se strinjali o smotrnosti vzpostavitve skupne infrastrukture za občine in predlagali, da se za ta namen ustanovi delovna skupina.

Zaključki sestanka so bili:

  1. Ustanovi se medresorska delovna skupina za digitalno preobrazbo lokalnih skupnosti, v kateri ob predstavnikih reprezentativnih združenj sodelujejo različni resorji, katerih politike in ukrepi se nanašajo digitalizacijo lokalnih skupnosti.
  2. Ustanovi se delovna skupina skrbnikov podatkov občin za vključitev v nacionalno mrežo skrbnikov podatkov.
  3. Reprezentativna združenja občin se povabi k sodelovanju pri pripravi strategije Digitalna Slovenija 2030.
  4. Ustanovi se delovna skupina za pripravo tehničnih in vsebinskih zahtev občin za delovanje ustrezne IT infrastrukture za lokalne skupnosti.
  5. Srečanja med občinami in SDP se redno organizirajo tudi v prihodnje.

Avtor naslovne fotografije: SDP.