Prvi krog pogajanj o višini povprečnine za leti 2023 in 2024

V petek, 16. 9. 2022, je na Ministrstvu za finance potekal prvi sestanek na temo določitve višine povprečnine za leti 2023 in 2024.

Minister za finance Klemen Boštjančič je opravil pogovor s predstavniki združenj občin. V imenu ZMOS se je sestanka udeležil predsednik Matjaž Rakovec. Združenja občin so predstavila enoten predlog za povišanje povprečnine za leto 2022 (na 736,66 EUR) in za določitev višine za leti 2023 (776,40 EUR) ter 2024 (783 EUR). Minister je predstavil svoj pogled na trenutni ekonomski položaj države in zavrnil možnosti, da bi se povprečnina za leto 2022 spremenila. Pogajalski strani sta se dogovorili, da do naslednjega sestanka pripravita približevalna predloga.