Razveljavljen razpis NOO za javno turistično infrastrukturo

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo je v petek, 16. 9. 2022, razveljavilo Javni razpis za sofinanciranje vlaganj v javno in skupno turistično infrastrukturo in naravne znamenitosti v turističnih destinacijah, ki naj bi bil financiran iz sredstev Nacionalnega načrta za okrevanje in odpornost (NOO).

Razlog za razveljavitev je, da z razpisom ne bi dosegli mejnika iz NOO, tj. 35 podprtih projektov. Glede na določbe razpisa, ki je dovoljeval prijavo do 2 mio EUR sofinanciranja, bi lahko podprli zgolj 13 projektov. Na javni razpis je sicer prispelo 65 vlog, od tega jih je 43 izpolnjevalo pogoje za sofinanciranje.

Ministrstvo bo objavilo nov razpis, katerega ključna sprememba bo nižja najvišja možna višina sofinanciranja. S tem bo omogočilo sofinanciranje večjega števila finančno manj obsežnih projektov.

V ZMOS ocenjujemo, da je razpis dokazal, kako velike so potrebe po vlaganjih v turistično infrastrukturo v slovenskih občinah. Nižanje največjega možnega sofinanciranja in s tem spodbujanje manjših projektov ne bo prineslo takih učinkov na razvoj, kot jih lahko prinesejo bolj celostni in večji projekti. Država bi lahko skladno s strateškimi dokumenti, ki uvrščajo panogo turizma visoko na razvojno agendo, zagotovila dodatna sredstva in prednostno spodbujala večje, transformativne projekte.