Sestanek združenj občin z ministrom za okolje in prostor

26. 8. 2022 je v Ljubljani potekal sestanek združenj občin z ministrom za okolje in prostor Urošem Brežanom. 

Uvodoma je bilo dogovorjeno, da bodo v bodoče organizirani redni operativni sestanki med združenji občin in direktorji generalnih direktoratov, na katerih bodo obravnavane posamezne teme iz pristojnosti Ministrstva za okolje in prostor. Na prvem naslednjem sestanku, ki naj bi potekal septembra, bo tema izvajanje prostorske in gradbene zakonodaje.

Obravnavani sta bili še tematiki upravljanja z velikimi zvermi in črpanja sredstev iz Sklada za podnebne spremembe za občine v povezavi z ukrepi prilagajanja na podnebne spremembe. V kratkem bo v javni obravnavi predlog spremembe odloka o porabi sredstev Sklada za podnebne spremembe za obdobje do 2023, s katerim bo Vlada zagotovila sredstva za dodatne ukrepe. Minister je napovedal, da bodo pristopili k pripravi metodologije, ki bo opredelila natančnejše kriterije za vključevanje sofinanciranja ukrepov iz sklada, nato bo stekla tudi priprava novega odloka o porabi sredstev za naslednje obdobje.