Združenja občin pripravila predlog nove povprečnine

Združenja občin, tj. Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije, so pripravila skupen predlog za dvig povprečnine v letu 2022 in za določitev nove povprečnine za leti 2023 in 2024 ter ga posredovale državnim organom.

Upoštevajoč medletno stopnjo inflacije združenja občin predlagajo, da se povprečnina za leto 2022 dvigne na 736,66 EUR. Za leto 2023 se predlaga določitev povprečnine v višini 776,40 EUR, za leto 2024 pa v višini 783,03 EUR.

Eno izmed ključnih vprašanj je upoštevanje inflacije pri določanju povprečnine. V preteklosti je bila inflacija že upoštevana pri izračunu povprečnine, nato pa je bila v času nizke inflacije kljub nasprotovanju združenj občin iz sistema izračuna povprečnine izključena. Predlog združenj občin tako upošteva pričakovano medletno stopnjo inflacije, osnovo pa predstavljajo dejanski stroški občin na prebivalca v letu 2021.

Združenja občin se tudi strinjajo, da je potrebno pripraviti spremembe Zakona o financiranju občin, ki bodo naslavljale probleme »mestnih občin in drugih nepovprečnih občin«, na primer z novim korektorjem, ki bi naslovil obstoječa nesorazmerja.