Sestanek združenj občin z ministroma za javno upravo in kohezijo

5. 7. 2022 je potekal sestanek predstavnikov združenj občin z ministrico za javno upravo Sanjo Ajanović Hovnik in ministrom za razvoj in kohezijo dr. Aleksandrom Jevškom. Sestanka sta se s strani ZMOS udeležila predsednik Matjaž Rakovec in sekretar dr. Miloš Senčur.

Razprava je potekala o nadaljevanju dela Delovne skupine za lokalno samoupravo in o vključevanju združenj občin v pripravo državnih predpisov, o stanju izvajanja in programiranje evropske kohezijske politike ter o regionalizaciji države.

Predsednik ZMOS je izpostavil problematiko financiranja mestnih občin. Razlika med stroški zakonsko obveznih nalog mestnih občin in sredstvi, ki jih mestne občine prejmejo za njihovo izvajanje, v zadnjih letih znaša med 94 in 147 milijonov evrov. Izpostavil je nujnost spremembe sistema financiranja občin, ki mora zagotoviti pravično financiranje nalog mestnih občin oziroma odpraviti podfinanciranost mestnih občin.

Pozdravil je nadaljevanje dela Delovne skupine za lokalno samoupravo, ki se ji bo v bodoče pridružil še minister za razvoj in kohezijo, in izpostavil pomembnost pravočasnega vključevanja združenj občin v pripravo predpisov, kot to od vlade in Državnega zbora zahteva že 94. člen Zakona o lokalni samoupravi in Resolucija o normativni dejavnosti. Med drugimi zadevami je izpostavil vprašanje financiranja zasebnih vrtcev, kjer je potrebno zagotoviti vpliv mestnih in drugih občin na njihovo ustanavljanje in financiranje, ter vprašanje nerazumne nezdružljivosti funkcije župana s članstvom v nadzornih svetih oseb javnega prava, ki jih ustanovijo občine.

V zvezi z izvajanjem evropske kohezijske politike je izpostavil uspešnost izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) za mestne občine in pozdravil načrte za njegovo nadaljevanje na enak način kot doslej, tj. s poudarjeno vlogo mestnih občin in ZMOS. Minister se je strinjal z oceno uspešnosti CTN in izjavil, da “žarnice, ki gori, se ne menja”.