CTN – rekonstrukcija avtobusnih postajališč v Velenju

Mestna občina Velenje (MOV) je v okviru izvajanja mehanizma celostnih teritorialnih naložb prejela potrditev projekta “CTN – Rekonstrukcija avtobusnih postajališč in postavitev nadstrešnic nad parkirišči e-koles MOV”, s katerim bo rekonstruirala 9 avtobusnih postajališč in postavila 7 nadstreškov nad parkirišči za e-kolesa v lasti mestne občine.

MOV s številnimi projekti pospešuje razvoj urbane trajnostne mobilnosti in tako izboljšuje kakovost zraka v mestu. Med drugim omogočajo uporabo brezplačnega mestnega potniškega prometa Lokalc, uporabo koles, odpirajo nove kolesarske poti, izboljšujejo pešpoti, načrtujejo izgradnjo novih ter izboljšujejo pogoje za vsakodnevno trajnostno mobilnost, saj želijo Velenje razvijati v smeri mesta, bolj prijaznega za vse udeležence v prometu, ki je sodobno in trajnostno naravnano.

Namen preureditve avtobusnih postajališč je občane in obiskovalce spodbuditi k uporabi javnega potniškega prometa in razvijati trajnostne mobilnosti s kolesi, posredno pa zmanjšati stroške dnevne mobilnosti in izboljšati stanje okolja v mestnem središču. S hojo in kolesarjenjem nenazadnje krepimo tudi zdravje. Cilj MOV je urbano središče atraktivno urediti, zmanjšati emisije CO2 ter povečati možnosti za razvoj in promocijo trajnostne mobilnosti. Projekt bo predvidoma zaključen do konca letošnjega leta.

Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike in specifičnega cilja 4.4.1. »Razvoj urbane mobilnosti za izboljšanje zraka v mestih«. Skupna vrednost investicije je ocenjena na 539.225 evrov, od tega prispevek na programskem območju Vzhodna Slovenija znaša 226.043 evrov (180.835 evrov iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in 45.208 evrov državnih sredstev).