Na 35. seji Skupščine ZMOS sodelovala ministra za kohezijo in gospodarstvo

7. 6. 2022 je v Ljubljani potekala 35. redna seja Skupščine ZMOS, ki sta se jo udeležila tudi minister za kohezijo dr. Aleksander Jevšek in minister za gospodarstvo Matjaž Han.

Skupščina je najprej obravnavala letno poročilo o delu združenja za leto 2021, program dela in finančni načrt za leto 2022. Prisotni župani so delovanje ZMOS-a ocenili kot uspešno in potrdili navedene dokumente.

Glavnina seje je bila namenjena srečanju z ministroma za kohezijo in gospodarstvo. Predsednik ZMOS Matjaž Rakovec je uvodoma predstavil delovanje združenja in glavne prioritete, tj. ustrezna ureditev pristojnosti in nalog mestnih občin glede na 141. člen Ustave, ureditev bolj pravičnega sistema financiranja občin, ki bi upošteval vlogo, obseg storitev in višje stroške mestnih občin, ohranitev uspešnega mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) in naslavljanje problematike izrednega višanja cen.

V sproščenem pogovoru je minister Jevšek opredelil dve glavni kratkoročni prioriteti, in sicer pravočasna potrditev Sporazuma o partnerstvu in Programa za izvajanje evropske kohezijske politike za obdobje 2021-2027. Napovedal je obiske na terenu in izvajanje dialoga z vsemi občinami in regijami, tudi v luči doseganja konsenza glede programskih dokumentov in s tem soglasja obeh kohezijskih regij. Strinjal se je z oceno, da je CTN uspešen mehanizem, in zato napovedal, da se način njegovega izvajaja v obdobju 2021-2027 ne bo spremenil. Prav tako zagovarja stališče, da morajo biti mestne občine vključene v izvajanje mehanizma dogovora za razvoj regij, in sicer za projekte regijskega značaja. Po sprejetju programskih dokumentov in reorganizacije SVRK v novo ministrstvo bodo napori usmerjeni v debirokratizacijo oziroma poenostavitve postopkov pridobivanja evropskih sredstev.

Minister Han se je osredotočil na draginjo in izrazil razumevanje posledic visokih dvigov cen na izvajanje investicijskih projektov in javnih storitev. Zavzema se za dogovor vseh deležnikov, tj. države, občin in gospodarstva, o porazdelitvi bremen. Glede pristojnosti mestnih občin je izrazil stališče, da bi morala biti izdaja gradbenih dovoljenj prenesena z upravnih enot na občine. Delil je stališče Skupščine o neustreznih plačah županov in drugih funkcionarjev, strinjal se je s pobudami županov, da bi slovenske občine in regije potrebovale predstavništvo v Bruslju, kot ga imajo številne druge, tudi od Slovenije manjše države.

Uvodnemu srečanju županov in predstavnikov vlade bodo sledile pobude ZMOS za bilateralne delovne sestanke z ministrstvi, na katerih bi obravnavali sistemske izzive in možne rešitve.