Urbanistični inštitut Republike Slovenije razpisuje pilotni projekt ocene stanja preskrbljenosti z zelenimi površinami, ki spodbujajo telesno dejavnost

Urbanistični inštitut Republike Slovenije je v mesecu juliju odprl Razpis za občine za prijave v izbor za pilotni projekt, v katerem bo strokovna skupina, za izbrano naselje v občini, izvedla oceno stanja preskrbljenosti z zelenimi površinami, ki spodbujajo telesno dejavnost.

Za prijavo izpolnite nekaj vprašanj na povezavi: https://1ka.arnes.si/prijavnicaprezenca.

Glede na odgovore bo strokovna skupina izbrala dva pilotna projekta in sicer enega z urbanim naseljem in enega s podeželskim naseljem. V primeru majhne občine bo ocena preskrbljenosti izvedena za njeno celotno območje.

Prijave so odprte do 31. 8. 2023, o izboru pa boste obveščeni do najkasneje 8. 9. 2023.

Izvajanje pilotnih projektov je predvideno v času med 30. 9. 2023 in 15. 5. 2024 in poteka v okviru projekta CRP – Priprava kazalnikov za oceno preskrbljenosti naselij z zelenimi površinami za telesno dejavnost v odprtem prostoru ( V5-2232, v so-financiranju ARIS, MNVP in MZ), ki ga izvaja Urbanistični inštitut Republike Slovenije (UIRS). Strokovna skupina UIRS: dr. Vita Žlender, u.d.i.k.a., mag. Ina Šuklje Erjavec, u.d.i.k.a., Jana Kozamernik, u.d.i.k.a. in Simon Koblar, mag. geogr.

Izbrana občina bo s sodelovanjem brezplačno pridobila boljši vpogled v svoje stanje na področju preskrbljenosti z zelenimi površinami. Pridobila bo tudi strokovno podporo pri oblikovanju lokalnih ciljev in standardov razvoja javnih zelenih površin v podporo aktivnemu življenjskemu slogu in s tem tudi izboljšanju prostorskih dejavnikov javnega zdravja. V okviru pilotnega projekta se bo preverilo tudi možnosti in koristi sodelovanja sektorjev javnega zdravja in načrtovanja prostora ter drugih lokalnih deležnikov na občinskem nivoju.

Od občine se pričakuje, da za potrebe pilotnega projekta:

  • Zagotovi sodelovanje predstavnikov, ki na občini ali za občino delujejo na področjih načrtovanja prostora, urejanja javnih površin, spodbujanja telesne dejavnosti in javnega zdravja in drugih družbenih dejavnosti, ki bodo v projektu sodelovali kot Posvetovalci bodo v času izvajanja pilotnega projekta na voljo za morebitna vsebinska vprašanja, udeležili se bodo do treh skupnih strokovno-posvetovalnih delavnic in do treh skupnih sestankov.
  • Zagotovi dostop do občinskih prostorskih podatkov in evidenc, ki se nanašajo na zelene površine in druge javne odprte prostore ter peš in kolesarske poti, njihovo stanje, opremljenost in vzdrževanje.
  • Opredeli odgovorno kontaktno osebo.

Za kakršnakoli vprašanja se lahko obrnete na mag. Ino Šuklje Erjavec po e-mailu inas@uirs.si ali po telefonu 040 296 201.