V DS je potekal posvet o finančni avtonomiji občin

Dne 15. 4. 2024 so Državni svet Republike Slovenije, Združenje mestnih občin Slovenije, Združenje občin Slovenije in Skupnost občin Slovenije organizirali strokovni posvet o finančni avtonomiji slovenske lokalne samouprave, ki sovpada z javno obravnavo predloga Zakona o financiranju občin (ZFO).

Predsedniki reprezentativnih združenj in predsednik Državnega sveta Marko Lotrič, so ob ministru za finance Klemenu Boštjančiču, ministru za javno upravo mag. Francu Propsu in ostalim predstavnikom občin, zakonodajalca in stroke, podali svoja stališča glede finančne (ne)avtonomije lokalne samouprave in njenega (ne)pravičnega sistema financiranja ter opozorili na pomembnost sprememb oz. dopolnil financiranja občin.

Predsednik ZMOS Peter Dermol je izpostavil pomanjkljivo ureditev financiranja mestnih občin in oceno ZMOS, da sistem do mestnih občin ni pravičen. K podfinanciranosti mestnih občin prispeva predvsem dejstvo, da prihodki iz dohodnine mestnim občinam pokrijejo v povprečju zgolj 70 % stroškov izvajanja zakonskih nalog, medtem ko je stopnja pokritosti stroškov pri manjših občinah tudi 95 %. Spremembe ZFO so v preteklosti negativno vplivale na obseg financiranja mestnih občin. Sistem po ustavnosodni praksi temelji na konceptu abstraktne občine in mora ustrezati večini občin, večino pa predstavljajo manjše občine – zato se postavlja vprašanje, kakšne so sploh možnosti za izboljšanje položaja mestnih občin? Nekaj predlogov ZMOS je Peter Dermol predstavil na posvetu – od posebnega zakona o mestnih občinah, pribitka k primerni porabi mestnih občin iz državnih sredstev do vrnitve višjega koeficienta v formuli primerne porabe za mestne občine.

Predstavitve s posveta so dostopne na tej povezavi, spodaj pa najdete posnetek dogodka.