Vlada spremenila Uredbo o upravnem poslovanju

Vlada je 99. redni seji sprejela Uredbo o spremembah in dopolnitvah Uredbe o upravnem poslovanju, ki bo vplivala tudi na poslovanje občinskih oziroma mestnih uprav.

Ena izmed ključnih sprememb je prehod na popolnoma elektronsko notranje poslovanje občin, organov državne uprave in nosilcev javnih pooblastil do 4. 4. 2022. Obvezno elektronsko poslovanje ne bo vplivalo na poslovanje s strankami, ki bodo lahko vloge še vedno oddajale tudi v fizični obliki, bodo pa stranke prejele sklepe in odločbe v fizični obliki z označbo, da so ti izdani v elektronski obliki in podpisani z elektronskim podpisom.

Za občine bodo veljale tudi nove določbe glede naročanja strank. Tem mora biti zagotovljeno naročanje po telefonu in po elektronski poti, s čimer bodo za posamezen opravek pridobili določen termin (po predlogu uporabnika ali pa prvi naslednji prosti termin) in se tako izognili čakanju v vrstah.

Sprememba uredbe vključuje še nekatere nove določbe, vezane na poslovalni čas organov državne uprave, ukinitev krajevne pristojnosti upravnih enot za prijavo na vozniški izpit in nekatere podobne upravne zadeve ter določitev širšega nabor vlog, ki jih v upravnih zadevah iz pristojnosti Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje in Zavoda za zdravstveno zavarovanje Slovenije ni treba podpisovati s kvalificiranim elektronskim podpisom, če bodo vložene preko informacijskega sistema omenjenih zavodov.