WiFi4EU – znane so izbrane občine po drugem razpisu

Evropska komisija je na svojih spletnih straneh objavila rezultate drugega javnega razpisa v okviru pobude WiFi4EU. Objavljen je seznam občin po posameznih državah članicah EU, Norveške in Islandije, ki so uspešno kandidirale na drugem javnem razpisu za pridobitev bona za vzpostavitev brezžične Wi-Fi povezave na javnih mestih. Med njimi je tudi Mestna občina Murska Sobota.

Na drugi razpis se je prijavilo več kot 10.000 občin iz vse EU, Norveške in Islandije. Za uspešen izbor je bila ključna hitra prijava po odprtju razpisa 4. aprila 2019. Glede na razpoložljiva sredstva na drugem javnem razpisu, v skupnem znesku 51 milijonov evrov, je uspešno kandidiralo 3.400 upravičencev-občin, ki bodo prejele bon v višini 15.000 evrov, za vzpostavitev brezžičnega Wi-Fi omrežja na javnih mestih. Na tokratnem razpisu je uspešno kandidiralo 34 slovenskih občin, 15 pa se jih je uvrstilo na rezervni seznam upravičencev do bona, ki bo aktualen, če bo komisija povišala razpoložljiva sredstva.

Glede na to, da je bilo na prvem javnem razpisu v okviru WiFi4EU pobude že uspešnih 89 občin iz Republike Slovenije,  je bilo do sedaj za pridobitev bona v višini 15.000 EUR izbranih 123 občin, kar predstavlja 58 % vseh občin v Republiki Sloveniji. Od tega je bilo uspšenih tudi sedem mestnih občin, in sicer poleg Murske Sobota še mestne občine Koper, Maribor, Nova Gorica, Novo mesto, Ptuj in Slovenj Gradec.

Evropska Komisije bo do porabe sredstev še objavljala javne razpise v okviru WiFi4EU pobude, na katere se bodo lahko prijavile občine, ki do sedaj še niso bile uspešne na javnem razpisu.