ZMOS je objavil novi povabili za projekte trajnostne mobilnosti v okviru mehanizma CTN

ZMOS je v vlogi posredniškega organa za izbor operacij mehanizma celostnih teritorialnih naložb (CTN) danes, 27. 9. 2019, objavil dve povabili k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN. Rok za predložitev vlog je 28. 10. 2019.

Objavljena sta Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR), št. 303-8/2019 in Povabilo k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-9/2019. Skupno je razpisanih približno 17,8 milijona evrov sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR), Kohezijskega sklada in sredstev proračuna Republike Slovenije. Razpisna dokumentacija obeh povabil je dostopna na tej povezavi.

Do nepovratnih sredstev so upravičene mestne občine, ki bodo s projekti izvajale ukrepe iz trajnostnih urbanih strategij in celostnih prometnih strategij. Sofinancirajo se lahko projekti urejanja vozlišč parkiraj in prestopi (P+R), razvoja kolesarske infrastrukture, urejanja infrastrukture za pešce, infrastrukture za javni mestni potniški promet, kot tudi projekti, ki vključujejo uporabo sodobnih tehnologij in pristopov upravljanja mobilnosti.  Pri urejanju različnih vrst infrastrukture se spodbuja tudi izvedba dodatnih ukrepov za udobnost in privlačnost, kot je namestitev nove urbane opreme, ozelenitev, signalizacija, in drugo, kar lahko prispeva k pogostejši rabi trajnostnih načinov urbane mobilnosti.

V okviru Povabila k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (ESRR), št. 303-8/2019, je razpisanih 12,2 milijona evrov, od tega približno 7,4 milijona evrov za mestne občine iz vzhodne kohezijske regije in 4,8 milijona evrov za mestne občine iz zahodne kohezijske regije. Prispevek ESRR je približno 9,8 milijona evrov oziroma 80 %, prispevek Republike Slovenije pa 2,4 milijona evrov oziroma 20 %.

Po Povabilu k predložitvi vlog za sofinanciranje operacij trajnostne mobilnosti z mehanizmom CTN (KS), št. 303-9/2019, je razpisanih 5,6 milijona evrov, od tega 4,8 milijona evrov sredstev KS (85 %) in 0,8 milijona evrov sredstev Republike Slovenije.

V okviru mehanizma CTN je skupno na voljo preko 139 milijonov evrov nepovratnih sredstev za spodbujanje trajnostnega urbanega razvoja mestnih občin. Prva povabila v mehanizmu so bila objavljena spomladi 2017, do danes pa je organ upravljanja, tj. Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, dokončno potrdil 38 projektov mestnih občin, ki bodo prejeli 79,7 milijona evrov evropskih sredstev, medtem ko bodo mestne občine same prispevale preko 54 milijonov evrov.